Archive for July 14th, 2022

ඩොලර් අර්බුදය උග්‍රවන්නේ 2017 විදේශ විනිමය පනත නිසාද? 

Thursday, July 14th, 2022

වෛද්‍ය කේ.එම්. වසන්ත බණ්ඩාර ලේකම් දේශහිතෛෂී ජාතික ව්‍යාපාරය අප රටේ විදේශ විනිමය ලැබීම් සහ ගෙවීම් වලට අදාල සියලු කටයුතු මූලික වශයෙන් නියාමනය කරනු ලබන්නේ 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත මගිනි. එම පනත සම්මත කරනු ලැබූ 2017 ජුලි 28 දක්වා ඒ සියලු කටයුතු පාලනය වූයේ 1953 අංක 27 දරණ විනිමය පාලන පනත මගිනි. එම […]

More >

The Tragedy of Export Development

Thursday, July 14th, 2022

Sugath Kulatunga A positive contribution of the JR regime was the establishment of two lead institutions on investment and export namely the Greater Colombo Economic Commission (GCEC) and the Export Development Board (EDB). It must be noted that the concepts on these institutions were developed during the previous SLFP government. The EDB was not limited […]

More >

Breaking News! Here is letter of Gotabaya Rajapaksha Resign

Thursday, July 14th, 2022

Sinhala News

More >

IMF says talks with Sri Lanka ‘interrupted’ by unrest

Thursday, July 14th, 2022

Courtesy The Straits Times WASHINGTON (AFP) – The IMF hopes unrest in Sri Lanka will be resolved soon so that aid talks that were interrupted can resume, a fund spokesman said on Thursday (July 14). Formal discussions on a new loan programme for the cash-strapped nation began last month but were thrown off course by the political upheaval […]

More >

President Gotabaya Rajapaksa resigns – letter sent to Speaker of Parliament

Thursday, July 14th, 2022

Courtesy Hiru News The President of Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa has sent  the letter of resignation from his post as President of Sri Lanka to the Speaker. Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa has resigned after landing in Singapore since he left the island on Tuesday. The parliament Speaker has also confirmed he has received President […]

More >

Army personnel empowered to use force to protect lives & state property from harm

Thursday, July 14th, 2022

Courtesy Adaderana Sri Lanka Army says that members of the Armed Forces are legitimately empowered to exercise their force, if the situation deems necessary as security to the public property, key installations, vulnerable points and human lives, does fall within the purview of their responsibility. In view of escalation of violent acts, those protesters, intent […]

More >

අරගලය පිටුපස

Thursday, July 14th, 2022

ප්‍රියන්කා “ගෝටාභය රාජපක්ෂ බලයෙන් ඉවත් විය යුතුයය. ඊළඟට මේ රටේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාවගේ බලය එතනින් ඉවරයය ” ඕමල්පේ සෝභිත තෙර අන්‍ය ආගමිකයින් පිරිවෙරාගෙන 2022 ජූලි 10 දා කියන්ගන් ශ්‍රී ලංකාවේ අවරුදු දෙදාහකට වඩා පැරණ සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍ය කඩා දාන වීරයා ලෙසය. රනිල් වික්‍රමසිංහ නමැති නෝන්ජල් පඹයා නම් මීලඟ ජනාධිපති පදවියට තප්පරයක්වත් පත් නොකළ යුතුයි-සෝභිත හිමි […]

More >

සජිත්ට තනියෙන් ජනපති/අගමැති විය හැකිද? පාර්ලිමේන්තුවෙන් පත්වන්නේ කවුද?

Thursday, July 14th, 2022

රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් සජිත්ට තනියෙන් ජනපති/අගමැති විය හැකිද? පාර්ලිමේන්තුවේ නිල විපක්ෂයට හිමි උපරිම ඡන්ද ගණන  62 කි. යථාර්ථවාදී සංඛ්‍යාව 58 කි.  සජබ ට හරීන් හා මනූෂ නැතිව කෙළින්ම 45 කි.  එයට චම්පික රණවක ද ඇතුළත් ය. (ඔවුන්ගේ ඉෂාක් රහමන්, එම්.එස්.තවුෆික්, දිගාමඩුල්ලේ ෆයිසාල් කාසිම් සහ එච්.එම්.එම්.හාරීස් ද (සජිත්ට ඡන්දය දෙන්නේ නම් පමණක්  49 කි.)  ද්‍රවිඩ ජාතික […]

More >

Destructive Vengeance Beyond Reason in Sri Lankan Protest

Thursday, July 14th, 2022

Fair Dinkum A Russian film crew was given access to the home of Ranil Wickremesinghe and his brother, who lived in a neighbouring house that was also destroyed by protestors according to him, appears describing what occurred, and the damage caused, including the destruction of artworks and 2,600 books which had been handed down from […]

More >

We condemn all violence & call for the rule of law to be upheld – US Ambassador

Thursday, July 14th, 2022

Hiru News US Ambassador to Sri Lanka Julie Chung has called for calm from all parties during this time. The United States reiterates our call for calm at this time. We urge all parties to approach this juncture with a commitment to the betterment of the nation to work quickly to implement solutions that will […]

More >

Sri Lanka Speaker Seeks President Rajapaksa’s Resignation, Says Other Options To Be Considered

Thursday, July 14th, 2022

Courtesy Outlook Sri Lankan Speaker Mahinda Yapa Abeywardena on Thursday informed Gotabaya Rajapaksa that he should submit his letter of resignation as the President as soon as possible or else he will consider other options to remove him from the office, according to a media report. Sri Lankan Speaker Mahinda Yapa Abeywardena on Thursday informed […]

More >

Army vehicles head towards Sri Lankan Parliament 

Thursday, July 14th, 2022

Courtesy India Today he vehicles will be surrounding the Parliament at different locations. While there is no expected protest at the parliament, this is just a safety measure to be on the safe side. A video from Colombo shows tracked armoured vehicles with army men moving on the streets of the city. The vehicles are […]

More >

RW informs Speaker to nominate a PM

Thursday, July 14th, 2022

Courtesy The Daily Mirror Acting President and Prime Minister Ranil Wickremesinghe has informed Speaker Mahinda Yapa Abeywardena to nominate a Prime Minister who is acceptable to both the Government and Opposition. In a statement, the Prime Minister’s Media Division said that on Monday (11th) the Prime Minister held a meeting with the Members of the […]

More >

UN chief asks Sri Lankan leaders to embrace spirit of compromise for peaceful, democratic transition

Thursday, July 14th, 2022

Courtesy Adaderana United Nations Secretary-General Antonio Guterres is following the situation in Sri Lanka very closely and has urged all party leaders to embrace the spirit of compromise” for a peaceful and democratic transition. The comments by Mr. Guterres came as embattled Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa on July 14 fled to the Maldives on […]

More >

Protesters brutally assault soldiers, steal two T-56 weapons along with ammunition: Army

Thursday, July 14th, 2022

Courtesy The Daily Mirror The Sri Lanka Army said today that protesters had brutally assaulted two soldiers last night during the protests near Parliament and took two automatic T-56 assault rifles from their possession along with ammunition.  Army Spokesman Brigadier Nilantha Premaratna said two army soldiers were brutally assaulted and their weapons and ammunition were […]

More >

Gotabaya Rajapaksa leaves the Maldives

Thursday, July 14th, 2022

Courtesy The Daily Mirror President Gotabaya Rajapaksa has departed from the Maldives a short while ago, on board a Saudi Airlines flight, the Daily Mirror learns.  He is now on his way to Singapore along with his wife and two security officials who flew with him from Colombo. He had been escorted to the plane […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress