Archive for July 12th, 2023

1948 ඉංගිරිසීන් දුන් දෑවැද්ද -1

Wednesday, July 12th, 2023

විමල් පටබැඳිගේ (ශාස්ත‍්‍රවේදී, නීතිඥ, විශ‍්‍රාමික සොලිසිටර්) 1ග 19 වෙනි සියවස ආරම්භයේ සිට දස දහස් ගණනින් ගෙන්වා පදිංචි කරවන ලද ”මලබාර්” වාර්ගිකයන් සහ යාපාපටුනේ පදිංචි කරවන ලද මලබාර් වැසියන් වෙනුවෙන් 1806 දී ”වහල් සේවාව” සහ කුල භේදය නීතිගත කරන ලද තේසවලාමෙයි නීතිය මගින් නීතිගත කරන ලද සමාජ අසමානතාවය;2ග සිංහල රාජ්‍යයට එරෙහිව සහ 1817-1818 සහ 1848 සිංහල […]

More >

THE RESPONSIBILITY OF INVESTIGATING THE PAST CRISIS

Wednesday, July 12th, 2023

Editorial It seems perhaps a bit late in the day for the Leader of the Opposition Sajith Premadasa to appoint a committee to look into how Sri Lanka went into bankruptcy and plan to gather information from foreign institutions as  a Samagi Jana Balawegaya (SJB)has indicated to the media. Mr.Premadasa has apparently been awoken from […]

More >

Britain Must Face Justice for Crimes in Africa

Wednesday, July 12th, 2023

Courtesy RedStreamner

More >

Are the United States’ policies toward Bangladesh flawed?

Wednesday, July 12th, 2023

Emilia Fernandez The United States and Bangladesh have close, long-standing relations that have their roots in history. Friendships between the two countries have grown over the past fifty years, increasing cooperation in fields like economic development, environmental preservation, counterterrorism, democratic government, and human rights defense. However, the recent acts of the US government and President […]

More >

Can a coercive strategy in South Asia be counterproductive for the US?

Wednesday, July 12th, 2023

Dr. Shakuntala Bhabani Assistant Professor and Southasian affairs researcher in the Political Science department at a Kolkata Honors College Recent years have seen a perplexing change in the fundamental attitude of the West, led by the US, towards nations in South Asia. The US periodically exhibits a hostile and indifferent attitude towards this friendly country, […]

More >

Is the current American policy toward Bangladesh mis calculative?

Wednesday, July 12th, 2023

Mehjabin Bhanu – Bangladeshi culuminst, security and strategic affairs analyst, teacher. The new US visa policy was introduced before the general elections in May 2023. US Secretary Antony Blinken made a remark that sounded more like a threat from Washington, saying that Bangladeshi people who meddle in the democratic political process would face visa restrictions, […]

More >

ගොවි ජනතාව අමතක කර රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කරන්නට බැහැ.               -අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

Wednesday, July 12th, 2023

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අපනයනය ඉලක්ක කර ගනිමින් ගොවීන් නගාසිටුවීම සඳහා දේශීය බීජ බෙදා දීම 2023.07.12 දින මීපේ, මාවතගම දී ආරම්භකළ අවස්ථාවේදීය. මෙහිදී අදහස් දැක් වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා –    මොහොතකට හැරී බැලුවොත් අද කඩා වැටී සිටි තත්ත්වයෙන් රට ගොඩගෙන තිබෙනවා. ඊට ප්‍රධානතම බලවේගය වුණේ ගම්බද ගොවි ජනතාව යි. අපට තිබෙන ඉඩම් […]

More >

Top stars to attend Mrs.India season 4 in Colombo

Wednesday, July 12th, 2023

Courtesy NewsIn.Asia Colombo, July 12 (NewsWire) – Ms. India Inc, the esteemed beauty pageant celebrating the essence of womanhood, is all set to unveil its highly anticipated Season 4. This year promises to be a truly remarkable and international affair, as the grand finale will take place in the captivating island nation of Sri Lanka. […]

More >

Sri Lanka Railways: Trains that drain the Treasury 

Wednesday, July 12th, 2023

By P.K.Balachandran/Daily Mirror Colombo, July 12: An enduring feature of tourism in Sri Lanka has been the Westerners’ fascination with the Sri Lanka Railways (SLR). Foreigners go into raptures over SLR’s old-world carriages, its quaint British-era stations and its scenic routes. The journey into the past, which is what a journey on SLR is, kindles […]

More >

President deplores burning of Quran in Sweden, urges West to respect Global South’s values

Wednesday, July 12th, 2023

Courtesy Adaderana President Ranil Wickremesinghe has deplored the burning of the Holy Quran outside a mosque in Sweden amidst Eid al-Adha celebrations two weeks ago, deeming it a violation of the freedom of worship”. On June 28, an Iraqi named Salwan Momika, who is said to be living in Sweden, set fire to a copy […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress