Archive for January 14th, 2024

සිංහල ජාතියේ උරුමය ආරක්ෂා කිරීම. සත්‍යය, සමගිය සහ සංහිඳියාව. මේ රට පිළිබඳ සත්‍යයේ ඉතිහාසය.

Sunday, January 14th, 2024

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර. ප්‍රාග් ඉතිහාශය පසෙක තැබුවද ලොව පුරා ඉතිහාශය හා පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රවීන පඬිවරුන් විසින් පිළිගත් ඉතිහාශය අනුව මේ රට සහ ජාතිය පිළිබඳ සැබෑ සහ සම්පූර්ණ සත්‍යය මෙසේය. ප්‍රථමයෙන්ම, ක්‍රි.පූ. 543 සිදුවූ විජයාගමනයෙන් ඇරඹුණු මේ රටේ ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනැගූ මෙම දිවයිනේ මුල් පදිංචිකරුවන් වූයේ සිංහලයන්ය. එතැන්සිට මේ රටේ මානව ශිස්ඨාචාරය ගොඩ නැගුවේද  ක්‍රි.පූ. 307 දී […]

More >

දේශපාලන කුල දුෂණය

Sunday, January 14th, 2024

රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් ජාතිය හෝ ආගමට තරමටම කුලයට සලකන ‘කුල දේශපාලනයක්‘ රටේ පවතින බව දේශපාලන නායකයින් හොඳින්ම දනී.  කුලය මත ජයග්‍රහණය හෝ පරාජය තීරණය වන දිස්ත්‍රික්ක 9 ක් දකුණේ ඇත.  යාපනය, වන්නි දේශපාලනයේ දී කුලයට වඩා වෙන් කිසිවක් තීරණාත්මක නැති බව, අරූන් සිද්ධාර්ථන් ඇතුළු තරුණයින් යාපනයේ දී ජනාධිපතිවරයාට කීවේ  ‘පීඩිත කුලවලට රජයේ කාර්යාලයකින් සේවාවක් ලබා […]

More >

Thai Pongal Day Message

Sunday, January 14th, 2024

Dinesh Gunawardena (M.P) Prime Minister Democratic Socialist Republic of Sri Lanka ‘Thaipongal’, which is a national festival showcasing the excellence of Hindu culture that inherits an agricultural economy, embodies the core values based on peace, unity, and compassion. This harvest festival, during which the Tamil farmers, having a belief in the traditional lifestyle that is […]

More >

Rajapaksas Are Responsible for Every Action and Inaction of Ranil They Appointed

Sunday, January 14th, 2024

Dilrook Kannangara Ranil was rejected by the people at presidential elections every time he contested but Rajapaksas appointed him in July 2022 via a parliamentary ballot. Prior to that Rajapaksas appointed him PM in May 2022. Ranil has just one parliamentary seat and cannot pass any act, law, policy or funds. All these are done […]

More >

SHOULD WE BE INFORMANTS TO BOOST TAX REVENUE?

Sunday, January 14th, 2024

By Sanjeewa Jayaweera Courtesy The Island The headline on page one of the Sunday Island of 07 January 2024 read, CBSL Governor urges public to become informants to boost tax revenue.” The article was based on an interview with Governor Nandala Weerasinghe (NW) hosted by the President’s Media Centre. NW is quoted to have said, […]

More >

Chris Hedges: The Death of Israel

Sunday, January 14th, 2024

Courtesy ScheerPost Settler colonial states have a terminal shelf life. Israel is no exception. By Chris Hedges / Original to ScheerPost Israel will appear triumphant after it finishes its genocidal campaign in Gaza and the West Bank. Backed by the United States, it will achieve its demented goal. Its murderous rampages and genocidal violence will exterminate or ethnically cleanse […]

More >

How Corporate Media Whitewash Israeli Crimes: A Personal Narrative

Sunday, January 14th, 2024

By Mnar Adley / scheerpost.com MintPressNews “If anything good has come out of this horrific war, it’s that the moral depravity of the so-called ‘rules-based order’ has been exposed to the masses. The mask has fallen from the Neoliberal class.” RANSCRIPT  //  Like many of you, my heart is weighed down so heavily by the ongoing […]

More >

Yanis Varoufakis: Israel’s genocide against the Palestinians in Gaza must be stopped

Sunday, January 14th, 2024

DiEM25 “If we don’t stand up for Palestinians today, who will stand up for us tomorrow, for our children?” — Yanis Varoufakis on South Africa’s case against Israel at the International Criminal Court, and why everyone around the world must support it.

More >

Can the US and Israel stitch up genocide hearing?

Sunday, January 14th, 2024

Not the Andrew Marr Show Former UK diplomat and human rights campaigner Craig Murray joined us to talk about South Africa’s case against Israel at the International Court of Justice.

More >

State Minister Tennakoon sends off the Japanese Minister at BIA

Sunday, January 14th, 2024

Ministry of Defence  – Media Centre State Minister of Defence Hon. Premitha Bandara Tennakoon sent off the Minister of Finance, Minister of State for Financial Services and Minister in charge of Overcoming Deflation of Japan, Hon. Suzuki Shunichi at Bandaranaike International Airport (BIA) yesterday (Jan 12). Minister Shunichi arrived in Sri Lanka on January 11 […]

More >

SLAF Helicopter Crash in Central Africa: Defence Ministry Refutes Al-Shabaab Hostage Claims

Sunday, January 14th, 2024

Ministry of Defence  – Media Centre The Ministry of Defence in Sri Lanka strongly refuted the allegations that a group of Sri Lankans was taken hostage by the Al-Shabaab militant group after a SLAF helicopter crash-landed in Somalia. The SLAF MI 17 helicopter (SMH 4417) was on a routine cargo flight during a United Nations […]

More >

13 A: Prez accused of abusing GR’s mandate

Sunday, January 14th, 2024

By Shamindra Ferdinando Courtesy The Island MP Gevindu Cumaratunga Dissident SLPP National List MP Gevindu Cumaratunga has accused President Ranil Wickremesinghe of blatantly abusing ousted predecessor Gotabaya Rajapaksa’s mandate.The lawmaker questioned UNP leader Wickremesinghe’s recent declaration in Jaffna regarding the 13th Amendment to the Constitution, enacted in 1988, at the behest of India. MP Cumaratunga […]

More >

Preparations for SLN’s Red Sea operations will cost USD 40 mn: expert

Sunday, January 14th, 2024

By Rathindra Kuruwita Courtesy The Island The government will have to spend about USD 40 million to upgrade the offshore patrol vessel to be sent to the Red Sea to take part in operations against the Houthi rebels, Y.N. Jayarathna, retired Rear Admiral and hydrographer, said in a televised interview this week. The Sri Lanka […]

More >

Acting IGP hands over list of 42,248 crime suspects to OICs

Sunday, January 14th, 2024

 By DARSHANA SANJEEWA BALASURIYA  Courtesy The Daily Mirror Colombo, Jan 13 (Daily Mirror) –  Acting IGP Deshabandu Thennakoon has handed over a comprehensive list of 42,248 suspects involved in crimes across the entire island to the Officers-in-charge of crimes of all the police stations, the Public Security Ministry said. They said this list comprises 35,505 individuals […]

More >

Japan wants Sri Lanka to settle initial part spent on LRT project

Sunday, January 14th, 2024

By YOHAN PERERA Courtesy The Daily Mirror Colombo, Jan 14 (Daily Mirror) –  Japanese Minister  of Finance  Shun’ichi Suzuki and his delegation informed Opposition Leader Sajith Premadasa and SJB MPs that Sri Lanka should settle the amount which it has already spent on the initial part of the LRT project before its cancellation, SJB MP Harsha […]

More >

Anura vows to dissolve President’s security detail, vehicle fleet once elected

Sunday, January 14th, 2024

 By AJITH SIRIWARDANA Courtesy The Daily Mirror Hambantota, Jan. 14 (Daily Mirror)- Claiming that a future NPP government would stop politicians’ misuse of public money, NPP leader Anura Kumara Dissanayake said today they will dissolve the large security detail of the President and the fleet of expensive vehicles used by politicians. Speaking at the Hambantota District […]

More >

New Indian High Commissioner Santosh Jha meets former President

Sunday, January 14th, 2024

Courtesy Adaderana Newly-appointed Indian High Commissioner Santosh Jha on Saturday met Sri Lanka’s former president Mahinda Rajapaksa and discussed New Delhi’s consistent support to Colombo over the last several decades. High Commissioner @santjha met former President @PresRajapaksa and discussed Sri Lanka’s age-old relationship with India, as well as India’s consistent support to Sri Lanka over […]

More >

Mahanayaka Theros call for necessary legal provisions to prevent distortion of Buddhist teachings

Sunday, January 14th, 2024

Courtesy Adaderana The Chief Prelates (Mahanayaka Theros) of all three Buddhist Chapters in Sri Lanka have called on President Ranil Wickremesinghe to implement the law against the organized groups of people who they claim are spreading false ideologies regarding Buddhism and are harming the Buddhist philosophy and its cultural values. In a joint letter addressed […]

More >

Tensions fare as Dudley Sirisena’s University Lecture sparks opposition (Video)

Sunday, January 14th, 2024

Courtesy Hiru News

More >

China media warns against taking China’s Indian Ocean research as threats

Sunday, January 14th, 2024

Courtesy Hiru News Chinese state media warned on Friday that a report by a prominent U.S. think tank on the military uses of Chinese scientific research across the Indian Ocean gave “ammunition” to countries bent on concocting threats from China. The report this week by the Washington-based Center for Strategic and International Studies (CSIS) “comes […]

More >

Chief Prelates call for legal measures against distortion of Buddhism

Sunday, January 14th, 2024

Courtesy Hiru News In response to the recent emergence of a self-proclaimed “Awalokitheshwara” propagating distorted interpretations of Buddhist philosophy, the Chief Prelates of the three Buddhist Sects have collectively written to the President, urging him to enact legal provisions to address this concerning issue. The letter emphasizes the critical need to safeguard the purity and […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress