බැසිල් අයියා රනිල්ව හිරකරලා ඉවරයි දැන්.මේ පාර ලංකාවට එන්නේ ගේම ගහන්න බලාගෙන.
Posted on February 29th, 2024

උදයංග වීරතුංග චමුදිත සමරවික්‍රම සමග

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress