පන්සල් ,පොලිසි, දේශපාලකයෝ, නිලධාරීන් මුං ඔක්කොම නටන්නේ කුඩු සල්ලි වලට යට වෙලා.@TruthwithChamuditha
Posted on April 1st, 2024

නීතිඥ යමිත නලින්ද රාජපක්ෂ සමග චමුදිත සමරවික්‍රම. Yamitha Nalinda Rajapaksha On Truth with Chamuditha.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress