Archive for April 17th, 2024

බෙදා හදා ගැනීම පිළිබඳ රාජ නීතිය සහ  පැරණි මූලාශ්‍ර

Wednesday, April 17th, 2024

මතුගම සෙනෙවිරුවන් මෙරට ගැමි සමාජය හසුරුවන ප්‍රධානතම රැහැන නම් සාමූහිකත්වයයි.පැරණි ගැමියන් කිසි විටක සාමූහිකත්වයෙන් තොරව සංවිධාන ගත නොවූහ.ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම ආර්ථික ක්‍රියාවලිය වූ කුඹූරු ගොවිතැන සහ හේන් ගොවිතැන සාර්ථකත්වයට පත් කරනු ලැබූවේ එකට වැඩ කරගැනීමට තිබූ දක්ෂතාවයෙනි.මුල් කැටෑ හේන නම් වියළ් ගොවිතැනේ දී සියලුම දෙන එකතු වී මූකලානක් කොටා පුලුස්සා වටේ දඬුවැට සවි කර තමන්ගේ පංගු […]

More >

We Successfully Responded to the Public’s Call for System Change – Minister Manusha Nanayakkara. 

Wednesday, April 17th, 2024

Manusha Media Labour and Foreign Employment Minister Manusha Nanayakkara said today (17) that the demands for systemic change voiced by the public on the streets have been achieved within the Ministry over the past two years, with necessary policy adjustments implemented. The minister made this statement today (17) when he participated in the special event […]

More >

Price-gouging & verbal hostility: Arrested street food vendor granted bail

Wednesday, April 17th, 2024

Courtesy Adaderana The owner of a street food eatery in Aluthkade, who was arrested for price-gouging a foreign tourist and behaving in a verbally aggressive manner, has been granted bail. When the accused was produced before the court earlier today (17), he was ordered to be released on a cash bail of Rs. 50,000 and […]

More >

Coup After Coup After Coup: Sabotaging the 5th Industrial Revolution in Sri Lanka

Wednesday, April 17th, 2024

e-Con e-News ee wishes readers a Happy New Year! Last week, ee reproduced an Island report recalling how an attempted military coup, to overcome the so-called 2018 ‘constitutional coup’, was thwarted. Observers of such machinations of state & statecraft wonder if the latest tale about former President Maithripala Sirisena allegedly disclosing an ‘Indian Hand’ as being behind the April 2019 bombings, may indeed be […]

More >

Great Developmment Programmes that can deliver Sri Lanka out of the woods

Wednesday, April 17th, 2024

Garvin Karunaratne, PhD. Michigan Stae University, Is it not sad that Sri Lanka, a country that had no foreign debt in 1977, is today having a foreign debt of $ 91 billion( Prof. Charitha Herath:Lankadeepa- 7/2/24) When President Gotabhaya left the debt was $ 56 billion. Sri Lanka is a country of ample resources, a […]

More >

ගරු ජනාධිපති තුමාගේ ක්ෂනික හා පෞද්ගලික අවාධානය සඳහා

Wednesday, April 17th, 2024

දේශමාන්‍ය ආචාර්‍ය සුදත් ගුණසේකර. අග්‍රාමාත්‍ය සිරිමාවෝ බන්ඩාරනායක      මැතිනියගේ හිටපු ලේකම් සහ ශ්‍රී ලන්කා පරිපාලන සේවා සන්ගමයේ සභාපති (1991-1994) සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා! ශ්‍රී ලන්කා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදි ජනරජයේ                             2024 ක්වූ අප්‍රේල් 14. ගරු ජනාධිපති, රනිල් වික්‍රමසින්හ මැතිතුමා වෙතය. ගරු ජනාධිපති තුමනි, 1815 ආරම්භවූ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත පාලනයෙන් මිදී, මේ රට  ව්‍යවස්ථාදායක,විධායක සහ අධිකරණ බලය සහිත පූර්ණ […]

More >

ගෝලිය ඒකාබද්ධ ජාතික සංවිධාන මඟින් කරනු ලබන ආයාචනයයි

Wednesday, April 17th, 2024

ගෝලිය ඒකාබද්ධ ජාතික සංවිධාන ශ්‍රී ලකාවේ යෝජිත අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය තුළ මවු භාෂාභාවිතයේ වැදගත්කම පිළිබඳව සැලකිිමත් වී නැති බැවින් අපගේඅනාගත පරපුරේ දැනුම් උකහාගැනීමේ හැකියාව සහආත්මාභිමානය ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳව සිදුවිය හැකි අඩාල වීම සහ,එ් ඔස්සේ සිංහල භාෂාව මළ භාෂාවක් බවට තල්ලු වී යාමේඇති දැඩි අවදානම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් සැප්තැම්බර් 23 දාතමින් ඉදිරිපත් කරනුලැබ ඇති ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති […]

More >

Privatization of Public Enterprises.

Wednesday, April 17th, 2024

Sugath Kulatunga A strident cry we hear now from goverment politicians and economic pundits is that State Owned Enterprises (SOEs) must be privatized to make them efficient and profitable and ease the burden of losses to the state. Majority of them think that a wave of the majic wand of privatization will turn the white elephants to cash cows. Historically in Sri Lanka, SOEs have made a significant contribution to industrial development, […]

More >

For the defenders of Israel’s war on Gaza, the game is up

Wednesday, April 17th, 2024

By David Hearst Zionism wants large war to cover the Genocide, and the West needs World War 3 to stall the BRICS and Rise of the Global South in the Asian 21st Century Staunch allies calling themselves friends of Israel are beginning to realise they are also friends of the murderers of western aid workers, […]

More >

යෝජිත “අධිකරණ, විනිශ්චය අධිකාර සහ ආයතන ඉදිරියේ කරුණු දක්වන තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත” අධිකරණ ඇමතිවරයාට, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ ජනාධිපතිවරයාට….

Wednesday, April 17th, 2024

නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන B.Sc(Col), PGDC(Col) සමායෝජක – වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යාපන වැඩසටහන. අධිකරණ, විනිශ්චය අධිකාර සහ ආයතන ඉදිරියේ කරුණු දක්වන තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත 1.මෙම පනත 2024 අංක …. දරන අධිකරණ, විනිශ්චය අධිකාර සහ ආයතන ඉදිරියේ කරුණු දක්වන තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත යනුවෙන් හදුන්වනු ලැබේ. 2.අධිකරණ, විනිශ්චය අධිකාර […]

More >

My Berlin speech on Palestine that German police entered the venue to ban – and whose publication here led to my being banned from Germany!

Wednesday, April 17th, 2024

YANIS VAROUFAKIS Watch/read the speech that I could not deliver because German police burst into our Berlin venue to disband our Palestine Congress (1930s style) before I could address the meeting. Today, because I dared publish this speech here, the Ministry of Interior issued a Betätigungsverbot” against me, a ban on any political activity. Not […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress