බෞද්ධයා ලොව ඉදිරියේ අවමානයට ලක්කළ අළුත්ගම සිදුවීමේ ඇත්ත මෙන්න..
Posted on July 19th, 2014

ජිහාඩ් ගොඛෙල්ස්වාදයට, සත්‍ය යටපත් කිරීමේ රාජ්‍ය මර්දනයට එරෙහිව ජනබල මාධ්‍ය මෙහෙයුම – MONARAWILA

වෛරී කතා පැවැත්වූ මුස්ලිම් නායකයින් කවුරුන්ද ?
ඥණසාර හිමියන්ගෙන් හා මධුමාදවගෙන් පොලිසිය ප්‍රශ්න කළාසේම මීට ඍජුවම සම්බන්ධ අන්තවාදී මුස්ලිම් නායකයින්ගෙන් ප්‍රශ්න නොකරන්නේ ඇයි ?
පොලීසියේ කශේරුකාව සිංහලයින්ට විතරද ?
ජාතිය පාවාදුන් බලධාරීන් නිහඩ ඇයි ?
සැමට සමාන නීතිය සිංහල බෞද්ධයින්ට ඉටුනොවූයේ ඇයි ?
www.facebook.com/monarawila2014

2 Responses to “බෞද්ධයා ලොව ඉදිරියේ අවමානයට ලක්කළ අළුත්ගම සිදුවීමේ ඇත්ත මෙන්න..”

 1. Lorenzo Says:

  Thank you Monarawila.

  This is the BEST EVIDENCE of the incident. Please translate to English and post in Youtube for the world to see. Please send a copy to The Religion Of Peace website. Then the world will know the truth.

  Bloody Jihad terrorists started it and attacked innocent people and the police too. Jihad terrorists were worshiping the mosque while attacking people with stones, bottles, etc.

  Why they were NOT arrested or killed (preferred option) because they WILL do it again?

 2. Senevirath Says:

  MONARAWILA KAPPITIPOLA

  VERY GOOD WORK THANKS. WHY CANT THE GOVT GIVE A GOOD PUBLICITY TO THIS . ARE THEY SCARED OF MUSLIMS. ARE THEY SINHALESE F…. U AND F.. U RAAJITHA VAL THAMBIYA AND ALL U N P ERS.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress