මුස්ලිම් කාති උසාවි වලට විරුද්දව දිරිමත් මුස්ලිම් කතක් නැගිටී.. කරන සාහසික අපරාධ හෙලි කරයි.. [Video]
Posted on July 13th, 2019

 lanka C news

මුස්ලිම් කාති උසාවි වලට විරුද්දව දිරිමත් මුස්ලිම් කතක් නැගිටී.. කරන සාහසික අපරාධ හෙලි කරයි.. [Video]

මුස්ලිම් ජාතිකයන් වෙනුවෙන් ස්ථාපිතකර ඇති කාති උසාවි මගින් පිරිමි පක්ෂයට පක්ෂපාතී වන ලෙස නඩු තීන්දු ලබා දෙන බව ඌව පරණගම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරිනියක් වන මුස්ලිම් ජාතික අබ්දුල් හසීනා නම් කතාව චෝදනා කරයි.

මෙම උසාවිය තීන්දු නිසා කාන්තාවන් බහුතරයක් දරුවන් සමග මහමගට ඇද වැටී ඇතැයි ද ඇය කියා සිටියාය.

ඇය මෙම විසින් හෙළිදරව් කරන ලද්දේ තම පියාද සමග දිය නිවසේදී මාධ්‍ය හමුවක් 

2 Responses to “මුස්ලිම් කාති උසාවි වලට විරුද්දව දිරිමත් මුස්ලිම් කතක් නැගිටී.. කරන සාහසික අපරාධ හෙලි කරයි.. [Video]”

 1. Dilrook Says:

  Appealing to higher courts is not the solution. What the Quazi Council has done is the Sharia Law. They have not done anything wrong as per that law.

  Sri Lanka should have one law for all.

  In 1951 the Muslim Marriage and Divorce Act was passed by the UNP to win Muslim votes at the the 1952 election.

  One law for all!

 2. Randeniyage Says:

  1951 was long time ago. Mistake was made but that is not a reason for innocence.

  Many SLFP governments came. JVP, JHU , CP, LSSP , MEP all came to some form of power and into various governments with powerful ministers. Even big “Deshpremi” Rathana Thero , Wimal who are ready to “DIE” for the country were unable to do anything under “Deshapremi ” Rajapaksa government.

  Only result was 30000 Sinhala lives lost with ZERO growth to Sinhalaya. Kaaththankudi came up with 70 mosques, even Anuradhapura city doesn’t have 70 temples. Where are the Buddhists ?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress