Author Archive for Forum & Letters

Statement Against hounding journalist Kusal Perera

Sunday, June 16th, 2019

Parakrama Niriella 238A, Rajagiriya Road, RaJagiriya. 16th June, 2019 To all media institutions and All political leaders of Sri Lanka Freedom Party, United National Party, Sri Lanka People’s Alliance, Janatha Vimukthi Peramuna, Sri Lanka Muslim Congress, Tamil National Alliance, Sri Lanka Communist Party, Lanka Samasamaja Party Statement Against hounding journalist Kusal Perera We are reliably […]

More >

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවාවේ නිළධාරීන් මුදාහැරීම

Friday, June 14th, 2019

රාජ්‍ය සේවා කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන්ගේ සංගමය ලේකම්, සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය, පූජ්‍ය බද්දේගම විමලවංශ හිමි මාවත, කොළඹ 10. ලේකම්තුමියණි, රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවාවේ නිළධාරීන් මුදාහැරීම සම්බන්ධව. රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවාවෙන් විතැන්කොට සංවෘත සේවාවක් ලෙස,ජාතික සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවාව ස්ථාපිත කරණු ලබුයේ මීට පෙර අධිකරණ තීන්දුවකින් ඒකාබද්ධ කළ සේවාවක් බව නොසලකමින් හා සියලූ වෘත්තීය […]

More >

How Japanese saved themselves from Christian Missionaries

Friday, June 14th, 2019

Courtesy Chiniquy Africans who voluntarily converted to Christianity before the colonial conquest such as Affonso I of the BaKongo in the 15th century probably did not discern the purpose of the brand of Christianity that was supplied to them.   Which was probably why they fell easy prey to the missionaries and the white traders and […]

More >

ආයෙත් එහෙම දෙයක් උනොත් මුහුදට පනින්නයි වෙන්නේ !

Thursday, June 13th, 2019

Gossip TV

More >

‘සයිබර් ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත’ පිළිබද මහජන සංවාදයට ලබා දී ඇති කාලය ප්‍රමාණවත් නොවේ

Tuesday, June 4th, 2019

සම්පත් සමරකෝන්  කැදවුම්කරු මාධ්‍ය නිවේදනය 04 ජූනි 2019 ‘සයිබර් ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත’ පිළිබද මහජන සංවාදයට ලබා දී ඇති කාලය ප්‍රමාණවත් නොවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර්  ආරක්ෂණ උපායමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම, සයිබර් ආරක්ෂණ නියෝජිතායතනයක් පිහිටුවීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීමට යනුවෙන්   පවසමින් ‘සයිබර් ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පතක්’ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ තොරතුරු තාක්‍ෂණ අමාත්‍යාංශය  විසින් […]

More >

Cheating and Corruption – in Schools

Tuesday, June 4th, 2019

Righteous Society Project There are three signs of a good person: 1)                Speaking the truth and searching it out. Only truth has value. 2)              Knowing what is good and supporting it, and protecting it. . 3)              Recognizing beauty and appreciating it. Schools are intended to guide students into these three ways of basic goodness. But […]

More >

What Does Islam Teach About…Deception, Lying and Taqiyya

Tuesday, June 4th, 2019

Courtesy thereligionofpeace.com https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/taqiyya.aspx Does Islam permit Muslims to lie?  Muslim scholars teach that Muslims should generally be truthful to each other, unless the purpose of lying is to “smooth over differences” or “gain the upper-hand over an enemy”There are several forms of lying to non-believers that are permitted under certain circumstances, the best known being taqiyya (the […]

More >

දක්ෂිණ අධිවෙිගී මාර්ගය දෙපස රුක් රෝපණ සමාජ සත්කාරය සඳහා ඔබටත් ආරාධනා

Saturday, June 1st, 2019

පේශල පසන් කරුණාරත්න Peshala Media මානව හා සත්ව සංහතියේ සුරක්ෂිතභාවය රඳා පවතින පරිසරයේ සුවිශේෂී වැදගත්කම කියාපාමින් ජුනි මස 5 වන දිනට යෙදී ඇති ජගත් පරිසර දිනය සැමරීම සඳහා බොහෝ දෙනා විවිධ වූ වැඩසටහන් රැසක් දිවයින පුරා සංවිධානය කර ඇත. එම වැඩසටහන් අතුරින් බියගම නොර්ත් සේල්ස් ආයතනය හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ එක්ව 2019 ජුනි මස […]

More >

Sweet balancing skills!

Friday, May 31st, 2019

Courtesy Sputnik One man’s morning commute included quite the spectacle in Moratuwa, Sri Lanka, after he spotted a local pineapple salesman taking his job to the next level. According to the owner of the footage, the salesman is a normal passenger on the train and is always seen with a pineapple dish. However, on this particular day the man displayed a new talent […]

More >

“Is Niqab really a good idea?”: Asiff Hussein answers

Tuesday, May 28th, 2019

By, Asiff Hussein/Asian Tribune There has perhaps been no garment that has aroused so much controversy as the Niqab or face-veil worn by a small minority of Muslim women. Although worn by only a very small percentage of women, it is conspicuous as can be and grabs attention wherever it is worn, making one wonder […]

More >

The Truth Behind the Brampton Tamil “Genocide”Day City Proclamation!!!!

Sunday, May 26th, 2019

Issued by the Sri Lankan Brampton Peel Region Community On May the 21st evening, about 1,0000 people gathered in front of the Brampton City Hall in Ontario, Canada to express their disappointment and frustration towards Mr. Patrick Brown, the city mayor through a massivedemonstration and a peaceful rally. The mayor has already passed a proclamation (April 24th, 2019) OF GENOCIDE OF TAMIL PEOPLE that never occurred in Sri Lanka. […]

More >

IMAGINE IF WE HAD THE NEW CONSTITUTION IN PLACE NOW!

Friday, May 24th, 2019

Gamini Gunawardane           The other day at a meeting held at the BMICH after the April 21st disaster, MP Sumanthiran, it was reported in ‘The Island’, had asserted something to the effect that the carnage in question was again a symptom of non-addressing of the grievances of the minorities and that the minorities would not […]

More >

Did God’s benevolence fail on Easter Sunday?

Wednesday, May 22nd, 2019

By  Senaka Weeraratna The blowing up of over 260 people and injuring over 500 people through coordinated terrorist bombings carried out during Easter services in three prominent Churches in Colombo, Negombo and Batticaloa, on April 21, 2019, invariably raises serious doubts in God’s benevolence. If people in Sri Lanka begin questioning God’s relevance, in the […]

More >

U.S. Special Forces School Publishes New Guide for Overthrowing Foreign Governments

Tuesday, May 21st, 2019

By Tom O’Connor Courtesy Information Clearing House May 13, 2019 “Information Clearing House” – The official school of the United States’ Special Operations Command has published a new paper detailing a decades-long history of Pentagon-backed interference around the world, hoping to provide insight on how best to approach such efforts in the present and future. The […]

More >

Are we going collectively insane?

Tuesday, May 21st, 2019

By Somaweera Sirisinghe of Auckland New Zealand Sri Lankan national leaders, both layman and the clergy of all denominations are engaged in a praiseworthy effort to heal the wounded psyche of a nation. Yet we find some unscrupulous people working towards their own agendas mainly using easily accessible media like the email and YouTube. Yesterday […]

More >

The apparition

Monday, May 20th, 2019

Laksiri Warnakula The other day I once again got myself into one of those contemplative moods of mine, which is a frequent occurrence. And since of late the frequency of it happening has seen some increase owing in particular to I suppose the terrifying events that took place on Easter Sunday and then what followed […]

More >

Minister Sujeewa Sengasinghe says technology and innovation will be brought closer to the public ensuring that no one will be left behind

Sunday, May 19th, 2019

Permanent Mission of Sri Lanka to the UN, Geneva “Shilpa Sena”, a rolling exposition will be launched island wide in July, geared towards bringing technological skills, knowledge and products to the general public, at a time when the country embraces new and emerging technologies. The aim of the exposition is to bridge the technological divide […]

More >

Ranaviru Commomeration 19/9/19 Lakmadura -USLA Tawa NZ

Sunday, May 19th, 2019

Dr. Chua Rajapakse MNZM Spokesperson USLA. Thank you for affording me the privilege of being able to reinforce for the ninth consecutive year, my thanks and deep gratitude to the Ranaviru for their sacrifice of , life, limb, in their efforts at liberating Sri lanka from three decades of Tiger terror. It is because of […]

More >

රණවිරුවන්ට උපහාර

Saturday, May 18th, 2019

සේනක වීරරත්න ත්‍රස්තවාදය අපරට වෙලාගත් අඳුරු යුගයකදී සිය උපන් බිම වෙනුවෙන් සටන් කර දිවි පිදූ ඔව්හු සැබෑ දේශප්‍රේමින් වූහ. ඒ මියගිය විරුවන් කෙරෙහි දක්වන ප්‍රණාමය සහ ඔවුන් වෙනුවෙන් නැගී සිටීමේ යුතුකමින් අපට කිසි ලෙසකින් වත් ඉවත්විය නොහැක. ඔවුන් පිලිබඳ මතකය අප තුල සදහටම තිබිය යුතුවා පමණක් නොව ඔවුන්ගේ ප්‍රතිරූපය විනාශ වීමටද ඉඩ තැබිය නොහැක. නුදුරු […]

More >

Misuse of NZ Parliament and It’s Democratic Rights to Disseminate Misinformation Detrimental and Hurtful To Sri Lankan

Saturday, May 18th, 2019

Dr. Chula Rajapakse MNZM  Spokesperson United Sri Lanka Association To. Ms.Marama Davidson MP Leader, Green Party, NZ Parliament. Dear Ms Davidson, I write to respectfully request that, you withdraw your sponsorship of the above event and so prevent yourself and the New Zealand parliamentary premises being misused to disseminate misinformation that is detrimental to the […]

More >

OBJECTION TO BILL 104 – DO NOT PASS – REFER TO COMMITTEE

Friday, May 17th, 2019

Mahinda Gunasekera  Tambrook Drive, Agincourt, Toronto, Ontario M1W 3L9 Canada 15 May 2019 Honourable Premier Doug Ford, Honourable Cabinet Ministers, Honourable Leaders of the NDP and Liberal Party and  Honourable Members of the Provincial Legislature, OBJECTION TO BILL 104: DO NOT PASS: REFER TO COMMITTEE     I am writing as a Canadian of Sri Lankan […]

More >

His Excellency the globetrotter

Thursday, May 16th, 2019

Laksiri Warnakula When the disaster struck on that fateful Easter Sunday, he was away. When the sporadic incidents of communal unrest broke out on the 13th, he was already away or on his way to China. The exact details are irrelevant though. The crux of the matter however is that the skipper by accident or […]

More >

Ramazan and our Responsibilities

Wednesday, May 15th, 2019

By A. Abdul Aziz. (Given below is an excerpt of the Friday Sermon delivered by Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Supreme Head of the world-wide Ahmadiyya Muslim Community in Islam, on 10th May, 2019, at ‘BaithulFuthuh’, London, U.K. gave a discourse on Ramazan and our Responsibilities. Ahmadiyya Supreme Head recited Holy Qur’an – verses 184-187 of […]

More >

Malcolm “the Cardinal” in the Middle

Wednesday, May 15th, 2019

Walter Rajaratne Sydney  His holiness Cardinal Malcolm Ranjith, the bishop of Colombo is the man of the moment. At the most decisive time when the country needed a voice of sanctity,  he delivered. And, delivered in no uncertain terms that doused the heat that was running at volcanic molten lava scale when the majority Sinhalese […]

More >

Identifying Some Threats to our Civilization, our Freedom and the Menace of the ‘New World Order’

Wednesday, May 15th, 2019

Priyantha Hettige  Setting The Scene: Threats to us and our survival For true freedom, people need transparency in all things. The fact is, for democracy (and freedom) to survive we need good information; we need to understand. When government hides things or give us false information, our freedom is diminished. In fact, there are so […]

More >

අධිවේගී මාර්ගය – කෙටි කතාව

Wednesday, May 15th, 2019

ලසන්ත වික්‍රමසිංහ උපුටා ගැන්ම  යුතුකම සංවාද කවය කුස්සියෙන් එළියක් පෙනෙන නිසා අම්මා පාන්දරම අවදි වී ඉඳි ආප්ප තම්බන බව නුවන්ට වැටහුණි. නිදිගැට කඩාදමමින් කුස්සියට ගිය නුවන් කළයෙන් වතුර ස්වල්පයක් ගෙන කට සෝදා පිළිකන්නේ මිදුලට විසි කළේය. අම්මා ඉඳි ආප්ප  වංගෙඩිය තෙරපවමින් ඉදි ආප්ප වට්ටි මතට කවාකාර රැළි එකතු කරමින් උන්නාය.  “කෝ දෙන්න ඕක. අම්මා සම්බෝල ටික හදන්නකො” “තව […]

More >

Ban Batticaloa University

Monday, May 13th, 2019

Wimal Senanayake  Listening to what the National University Teachers Association had to tell about the construction of the private Muslim University in Batticaloa was like watching one of the convoluted conspiracy stories in a Bond’s film. A set of disguised masterful plans and deceit with a huge sum of cash changing hands in the main characters are common in Bond […]

More >

ඉස්ලාමයෙන් ඉවත් වූ තරුණයා සියල්ල හෙළි කරයි | Confession by EX-Muslim | TP TALKS ep-1

Sunday, May 12th, 2019

Trip Pisso Confession by EX-Muslim in Sri Lanka _____________________________________ ලෝකයේ ගොඩක් රටවල් වල තරුණ තරුණියන් මේ වන විට ඉස්ලාම් ආගමෙන් ඉවත් වන ප්‍රවණතාවක් දැකිය හැකිය. පහත දැක්වෙන්නේ ඉන් සමහරක් සංවිධාන වේ. Council of Ex-Muslims of Britain (CEMB), Council of Ex-Muslims of Bangladesh, Ex-Muslims of North America, Council of Ex-Muslims of New Zealand, ExMuslim Support Network […]

More >

Easter Sunday

Saturday, May 11th, 2019

Laksiri Warnakula Our sacred landscape of religious and ethnic harmony The recent tragic event on the ‘Easter Sunday’ saw a cataclysmic outpouring of anger, condemnation and criticism, expressed mainly in newspapers and other social media sites. While few resorted to a more subdued response and a somewhat in-depth analysis, the majority’s anger and anguish was/is […]

More >

End Tribalism in Sri Lanka

Thursday, May 9th, 2019

Sunil Vijaya Perhaps Tribalism is ingrain in most Sri Lankans and every one of us goes through this phase in our life time yet the depth to which it has penetrated in individuals depends to what degree of conditioning the individual has gone through.  Subtle forms of tribalism such as a school, university are common […]

More >

Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress