බැංකුණය පොලිය අඩුකරන බව අගමැති කියයි-(අංජුල මහික වීරරත්න)
Posted on July 16th, 2019

Dr Sarath Obeysekera

මේ මාසය අවසන් වනවිට බැංකුණය පොලිය 12% සිට 10% දක්වා අඩු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ත්‍රිකුණාමලයේ දී පැවසීය. පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් කඩා වැටුණු සංචාරක ව්‍යාපාරය කෙටි කලක් ඇතුළත යථාතත්වයට පත්වනු ඇති බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Need of the hour is not reducing existing interest rates ,but imposing rules on all private and public banks to write off loans or postpone repayment and servicing interest for at  least four years ,to overcome the difficulties of  hotel owners ,industrialists ,caused by the Easter bomb blast.

I am in a boutique hotel for the holiday  generally patronised by upmarket clientele at about 40 000 rs per night ,sold at less than 1/4th of the pice,

They are unable to service loans taken from banks .Staff is reduced to only a few .Place is deserted.

Staff is reduced and chef doubles as front office manager,waiter doubles as bell boy to cut costs .

Only one Austrian young couple who have braved to come to this country who stayed in the hotel.

Occupancy 10 % 

I thanked them for coming to our country in these difficult times.

Such an industry ruined by the short sighted rulers ,who had no sense of the danger faced by the country and let the unimaginable happen.

This  is worse than the times during 30 years of war.

Banks declare hefty profits and  toprung mangers drawing thumping salaries.

GOVERNMENT SHOULD ENFORCE SOME EXTRAORDINARY LAW AND FORCE BANKS TO FREEZE PAYMENTS FOR AT LEAST FOUR YEARS UNTIL THE INDUSTRY RAISE THEIR HEADS .

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress