“අද සිදුවෙන දේ ගැන සම්පූර්ණ චිත්‍රය දකින්න. ආර්ථික ආපදාව ‘පූර්ණ මානව ආපදාවක්’ බවට පත් කොට ‘මේ රටේ බින්න බැසීමේ බාහිර බලවතුන්ගේ ප්ලෑන් එකේ’ කොටස්කරුවෙකු වෙන්න එපා!
Posted on May 18th, 2022

පාර්ලිමේන්තුවේදී ජානිපෙ නායක විමල් වීරවංශ ජාතියෙන් කළ විශේෂ ඉල්ලීම

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress