Archive for November 30th, 2016

ආණ්ඩුවට හිසරදේ බුද්ධ ශාසනය දඬුකඳේ

Wednesday, November 30th, 2016

මතුගම සෙනෙවිරුවන් නීතිය අධිකරණය පිළිබඳ ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධූරය දරන වත්මන් අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා අය වැය විවාදය අවස්ථාවේ දී මේ රටේ ආගමික අන්තවාදය ගැන කරන ලද ප්‍රකාශය අප මහත් සේ අගය කරමු. ඔහුගේ ප්‍රකාශ ය සම්පූර්ණයෙන්ම ෆේස්බුක් හරහා තිබෙන බැවින් ක්‍රමනුකූලව අධ්‍යනය කරගැන්මට අවස්ථාවක්  ද ඇත.අමාත්‍ය වරයා මෙම කතාවේදී මතුකළ ප්‍රධානතම ප්‍රවෘත්තිය […]

More >

විද්‍යුත් හැදුණුම්පත් ටෙන්ඩරය රු. 72 ට එපා! රු. 114 කාඩ් ගන්න නිලධාරීන් තිදෙනෙකු යෝජනා කරලා.

Wednesday, November 30th, 2016

පුවත්පත් නිවේදනය මාධ්‍ය ඒකකය කැෆේ සංවිධානය  පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත විද්‍යුත් හැදුණුම්පත සදහා ‘ඊ -කාඩ්පත්‘ මිලදී ගැනීමේ ටෙන්ඩරයේ පිළිබද කැෆේ සංවිධානය වෙත තවදුරටත් තොරතුරු අනාවරණය වී තිබේ.  ඒ රු. 72 කට මිල ඉවත දමා, ඒ වෙනුවට රු. 114 කට ඊ-කාඩ්පත් මිලදී ගැනීමට ටෙන්ඩර් සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු යෝජනා කොට ඇත.  ඊ-කාඩ් ටෙන්ඩරය තාක්ෂණික […]

More >

The Oedipal Conflict and Buddhist Jātaka Stories

Wednesday, November 30th, 2016

Dr Ruwan M Jayatunge    Sigmund Freud introduced the term ‘Oedipus complex’ in his ‘Interpretation of Dreams that was published in 1899 (Ahmed, 2012).  In formulating his psychology of the unconscious, Freud makes constant reference to Sophocles’ version of the Oedipus myth (Bollack, 1993). In the Oedipus myth we find a dramatic representation of the […]

More >

Human Sexuality Discussed in the Jātaka Stories

Wednesday, November 30th, 2016

Dr Ruwan M Jayatunge M.D.  The Jātaka stories  The Jātaka stories or Jātaka tales are a voluminous body of folklore concerned with previous births of the Buddha which is based as a collection of five hundred and fifty stories. Originally it comprise of 547 poems, arranged roughly by increasing number of verses. According to archaeological […]

More >

BAPTISING STUDENTS AND TEACH HOW TO CRY

Wednesday, November 30th, 2016

Dr Sarath Obeysekera It was a nightmare to reach home yesterday for little affluent car owners like us and less privileged bus commuters last evening .It was a war  zone in Rajagiriya with no guns    (except water cannons ) fired  and young and old police personnel testing their endurance and patience There was no effect […]

More >

Boyagoda’s story Living with Tigers

Wednesday, November 30th, 2016

By Shamindra Ferdinando Courtesy: Island Memoirs of retired Commodore Ajith Boyagoda cannot be compared with those of his colleagues. A Long Watch: War, Captivity and Return in Sri Lanka, authored by Boyagoda and Sunila Galappatti, dealt with the former’s eight-years, in captivity, of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (1994-2002) and his subsequent humiliating experience […]

More >

Proposed Federal or Eelam Constitution Proposes to Abolish the Concurrent List, Grant Land, Police, Administrative Services, Fiscal and National Planning Powers to the Provincial Councils and Make the Governor a Mare (Laughable) Figurehead

Wednesday, November 30th, 2016

Chairman, Sri Lankan Solidarity Movement This is what the treacherous Ranil, Sirisena, CBK and Mangala are planning to do as forced upon them by the US, UK, EU, Canada, Norway, Sweden, the TNA and all other separatists. Please reject this Federal or Eelam Constitution in total if you have even an ounce of sense. Not even […]

More >

බත්තලංගුණ්ඩුව මනෝ විශ්ලේෂණාත්මක කියවීමක්

Wednesday, November 30th, 2016

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග  කුඩා කාලයේ සිට පීතෘ වියෝග කාංසාවට මුහුණ දෙන ඇන්ටනි  චිත්තාවේගීය වශයෙන් අසමබර වේ. ළදරු වයසේ තීරණාත්මක කාලයේ සිටම පීතෘ ප්‍රතිබිම්බය ග්‍රහනය කිරීම ඇන්ටනි තුල ප්‍රමාද වෙයි. එම නිසා කුඩා කාලයේ සිට වැඩිහිටියෙකු දක්වා ඇන්ටනි මානසිකව වර්ධනය වන්නේ අභ්‍යන්තර මානසික ගැටුම් සමගය. මෙම අභ්‍යන්තර මානසික ගැටුම් අන් අය සමග ප්‍රශස්ථ සබැඳියාවන්  ගොඩනගා […]

More >

New Police structure and Emergency Laws Constitutional Assembly: Report of the Police, Law and Order Subcommittee

Wednesday, November 30th, 2016

By C. A. Chandraprema Police powers were among the most contentious topics in the whole devolution debate and the provisions of the 13th Amendment in this connection were never implemented by any government over the past three decades, because it would have rendered the country ungovernable. Now however, the Police Law and Order Subcommittee proposes […]

More >

Changes to Judiciary and Fundamental Law Constituent Council: Reports of Judiciary & Fundamental Rights Subcommittees

Wednesday, November 30th, 2016

By C. A. Chandraprema Courtesy: Island The report of the Subcommittee on the judiciary observes that there is no express provision in the Constitution stressing the importance of the principle of judicial independence and aims to remedy that perceived lacuna by recommending the adoption of a provision in the constitution of South Africa which says […]

More >

Conflict of interest revisited

Wednesday, November 30th, 2016

by Prof. Susirith Mendis Courtesy: Island November 29, 2016, 6:59 pm I wrote an article titled, “The Governor’s case and the conflict of interest concept” which was published in The Sunday Times on 10th May 2015. This was a little over a couple of months after the ‘first’ Bond Scam and soon after the three-member […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress