Archive for August 16th, 2023

උතුර සහ නැගෙනහිර බැඳීම-5

Wednesday, August 16th, 2023

විමල් පටබැඳිගේ – ශාස්ත‍්‍රවේදී, නීතිඥ, විශ‍්‍රාමික සොලිසිටර් 4 වෙනි කොටසෙන් …. ස්ථිර පදිංචිය සහිත දෙමළ ජනයා වාසය කළේ නම් ”දෙමළ කොලනි” පිහිටුවීම සඳහා දකුණු ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කිරීමට සහ ”නිදහස් සහ ලිහිල් කොන්දේසි” ප‍්‍රදානය කිරීමට අවශ්‍ය නොවෙනු ඇත. දෙමළ පදිංචියක් තිබූ බවට ”නිශ්චිත ශාක්‍ෂි ලැබී නැති” බව ආචාර්ය කාර්තිගේසු ඉන්ද්‍රපාල ද නිශ්චිතව ප‍්‍රකාශ කොට ඇත.(* 5 […]

More >

New Defence Advisor of Pakistan HC calls on the Secretary

Wednesday, August 16th, 2023

MOD  Media Centre The Defence Advisor to the High Commission of Pakistan in Sri Lanka, Colonel Muhammad Farooq made his maiden call on the Defence Secretary General Kamal Gunaratne at the Defence Ministry, today (Aug 16). The Defence Secretary accorded a warm welcome to the new Pakistani Defence Advisor and had a cordial discussion with […]

More >

China a true, decisive global leader• China has made a remarkable change in the international economic pattern to transfer China’s achievements to the global South for the betterment of mankind – Prime Minister Dinesh Gunawardena in China

Wednesday, August 16th, 2023

Prime Minister’s Media Division The Prime Minister stated this today (2023.08.16) in Kunming, China, while participating as the chief guest at the 7th China-South Asia Exhibition jointly organized by the Chinese Ministry of Commerce and the Yunnan State Government. 60 countries are participating in this huge trade exhibition, including all South and Southeast Asian countries […]

More >

නව අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම.

Wednesday, August 16th, 2023

සිවිල් ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව අධ්‍යක්‍ෂ  මාධ්‍ය කාර්යාලය ජය මාවත, කටුබැද්ද, මොරටුව සිවිල් ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ 10 වන අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ලෙස පත්වීම් ලැබූ එයාර් වයිස් මාර්ෂල් ආර්එස් බියන්විල වීඑස්වී, යූඑස්පී, එම්බීඒ (එක්සත් රාජධානිය), එන්ඩීසී (ඉන්දියාව), පීඑස්සී ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරි 2023 අගෝස්තු මස 16 වන දින සිවිල් ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තු මූලස්ථාන පරිශ්‍රයේදී සුභ මොහොතින් නව තනතුරේ රාජකාරී භාර ගන්නා ලදි.            […]

More >

The United States and Britain thwarted three attempts to negotiate peace, to avoid the destruction of Ukraine and mass loss of life

Wednesday, August 16th, 2023

Courtesy Pravda The United States and Great Britain thwarted three attempts to negotiate peace, to avoid the destruction of Ukraine and the death of the people. Photo: “Ukrainian Soldier cleans weapon” by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0. This was stated by The American Conservative columnist Ted Snyder. On February 27, 2022, in Minsk, the parties […]

More >

Zelensky won’t attend G20 summit in India, New Delhi confirms

Wednesday, August 16th, 2023

Courtesy Independent (UK) Ukraine had earlier pushed for the president’s participation in summit that will be held in Delhi. Volodymyr Zelensky will not attend the main G20 conference as invites for the summit this year were sent out only to the members of the Group of 20, host country India has confirmed. The confirmation by Delhi has put an end […]

More >

Washington manoeuvring to install federalism in Sri Lanka

Wednesday, August 16th, 2023

by Daya Gamage Courtesy The Island US State Department President Ranil Wickremesinghe is currently endeavouring to implement the 13th Amendment of the Constitution, which could lead to the establishment of a federal structure, much to the delight of Washington policymakers. US policy towards Sri Lanka’s ethnic conflict has long been guided by the comforting notion that […]

More >

Foreign Ministry clueless about top US spook’s clandestine visit

Wednesday, August 16th, 2023

By Saman Indrajith Courtesy The Island Foreign Minister Ali Sabry told Parliament yesterday that his ministry had received no information about CIA Chief William J. Burns’ alleged visit to Sri Lanka on Feb 14. Making a ministerial statement in response to a series of questions raised by SLPP dissident MP Ven. Aturaliye Ratana Thera on […]

More >

SLPP urged to take up GR’s draft constitution with Prez

Wednesday, August 16th, 2023

By Shamindra Ferdinando Courtesy The Island The ruling SLPP parliamentary group should intervene to make President Ranil Wickremesinghe examine the draft Constitution formulated by the nine-member committee appointed by President Gotabaya Rajapaksa’s Cabinet-of-Ministers, rebel SLPP List MP Gevindu Cumaratunga said yesterday (15). President’s Counsel Romesh de Silva headed the committee. Having elected UNP leader Wickremesinghe […]

More >

China to help Sri Lanka address challenges of financial debt: Wang Yi

Wednesday, August 16th, 2023

Courtesy The Daily Mirror Wang Yi, director of the Office of the Foreign Affairs Commission of the Communist Party of China (CPC) Central Committee, vowed that China will help Sri Lanka effectively address the challenges of financial debt on Wednesday. Wang, also a member of the Political Bureau of the CPC Central Committee, made the […]

More >

Too many ‘known unknowns’ in Sri Lanka’s IMF programme

Wednesday, August 16th, 2023

Courtesy The Daily Mirror It has been five months since Sri Lanka entered the board-level agreement with the International Monetary Fund (IMF) on its 17th programme. Month-to-month progress has been tracked in the public domain by the IMF Tracker (https://manthri.lk/en/imf_tracker ), a platform maintained by Verité Research.The IMF Tracker identifies programme commitments that have been […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress