I wrote that letter, sacked secretaries because I received intelligence reports that UPFA is on the verge of winning .. – President -ලියුම් ලිවුවේත්, ලේකම්වරුන් අස්කලේත් සන්ධානය දිනන බවට ලද වාර්තා නිසා.. – ජනපති කියයි…
Posted on August 25th, 2015

lanka C news

ලියුම් ලිවුවේත්, ලේකම්වරුන් අස්කලේත් සන්ධානය දිනන බවට ලද වාර්තා නිසා.. – ජනපති කියයි…

After receiving a national intelligence report that the UPFA is on the verge of winning the election, .President Sirisena said, he sent that infamous letter addressed to the former President informing him that he will not be nominated to the Prime Minister post and then he removed party secretaries as well.

President Sirisena disclosed this at his first meeting with the elected SLFP MPs to the parliament.

According to the National Intelligence  report he received UPFA alliance was expected to win around 110-113 seats in the parliament making it eligible to form a government with a highest number of seats won by single party  President said.

President further claimed that the public remarks made by Danasiri Amaratunga who contested from UPFA, to the effect that they will disrobe him after the elections and also similar statements made by Wimal, Gammampila, Bandula triggered him to send this letter out of fear.

President further confessed that when he realised that the effect was not adequate, then he removed the party secretaries swiftly.

 හිටපු ජනපති මහින්දට අගමැතිකම නොදෙන බවට ලිපියක් මගින් ලියා දැන්වුවේත්, සන්ධානයේ හා ශ‍්‍රීලනිපයේ ලේකම්ලා ධුරයන්ගෙන් ඉවත් කලේත් සන්ධානය මැතිවරණයෙන් ජයගන්නා බවට බුද්ධි තොරතුරු ලද පසු බව ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසා තිබේ.ඔහු මෙසේ පවසා ඇත්තේ පසුගිය මැතිවරණයෙන් ජය ගන්නා ලද සන්ධාන මන්ත‍්‍රීන් පළාත් මට්ටමින් කැඳවමිනි.

මැතිවරණයට සතියකට කලින් තමන් අතට ලැබුනු ජාතික බුද්ධි අංශ වාර්තාවේ සන්ධානය ආසන 110-113ත් අතර ආසන ප‍්‍රමාණයක් ජයගන්නා බව සඳහන් වූ බව එහිදී ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත.

මැතිවරණයෙන් පසු කමන්ගේ රෙදි ගලවා දමන බවට සන්ධානයෙන් මැතිවණයට තරඟ කල ධනසිරි අමරතුංග විසින් කල ප‍්‍රකාශය, බන්දුල විමල් ගම්මන්පිල ආදීන් විසින් කල ඒ හා සමාන ප‍්‍රකාශ නිසා තමන් බියට පත් වූ බැවින් ඒ ආකාරයේ ලිපියක් බැවූ බවද කියා තිබේ.

එය ප‍්‍රමාණයත් නොවන බව මැතිවරණය අවසානය ලං වෙද්දී  තමනට තේරුම් ගිය නිසා ලේකම්වරුන් ඉවත් කල බවද ජනාධිපතිවරයා එහිදී පවසා ඇත.

– සියරට

7 Responses to “I wrote that letter, sacked secretaries because I received intelligence reports that UPFA is on the verge of winning .. – President -ලියුම් ලිවුවේත්, ලේකම්වරුන් අස්කලේත් සන්ධානය දිනන බවට ලද වාර්තා නිසා.. – ජනපති කියයි…”

 1. Lorenzo Says:

  SL’s president is a LUNATIC now! He thinks like those 9-11 terrorists now.

  Imagine you are on a plane and the only pilot is a LUNATIC!

  This is worse than just a plane.

  Something needs to be done otherwise we may crash on to a populated city.

 2. Lorenzo Says:

  Fran,

  Lets live in this darkness and blame the darkness (or each other as some would do). Fantastic! And eat some “kavum” preferably with the agents of darkness!!

  At least now do you agree DEMO-CRAZY cannot save SL from the present CRISIS?

  (What democrazy when the top has gone crazy, NO opposition is allowed and elections are rigged!!).

  To establish TRUE DEMOCRACY a guardian gods takeover must happen first. Let them FIX the country first. Put down a true democratic constitution. And hold CLEAN elections. Otherwise WITHER SL!

  Here is a list of ASIA countries ranked HIGHEST 30 in GDP per capita (rich list).

  NONE of the RICHEST Asian countries are democrazies!! Very FEW democrazies in the list!!

  Qatar – richest country in the world
  Macau
  Singapore (a sham democracy)
  Brunei
  Kuwait
  United Arab Emirates
  Hong Kong
  Saudi Arabia
  Bahrain
  Taiwan (a democracy)
  Oman
  Japan (monarchy and sham democracy)
  South Korea (a democracy)
  Israel (a democracy)
  Cyprus
  Russia (a sham democracy)
  Malaysia (a sham democracy)
  Kazakhstan (a sham democracy)
  Turkey (a democracy)
  Azerbaijan (a sham democracy)
  Maldives
  Thailand
  Turkmenistan (a sham democracy)
  China
  Jordan (monarchy and sham democracy)
  Egypt

  Down with USA!

 3. janakic Says:

  Mr. Sirisena lacks the educational background to be in this esteem position of the President. His decisions and actions reflect this. If the news item is true, then he has taken an inexcusable path to revert the course of justice for Sri Lankan voters. The electorate appears to be paralysed because of the absolute powers he wields under the present constitution.

 4. ranjit Says:

  Sira is only fit to be a Grama Sevaka not a President of a country or a party. If he is afraid of our politicians then how come he will face a situation like LTTE terrorism? This guy should be kicked out at once before he brings more shame to this country. He do not have education background or courage or a vision to my country.He will bend like Beckham when it comes to important issues like war crimes etc. Betel won because of one man and that is Mahinda Rajapaksa.It’s the truth. We gave our vote to him and still we can hear his words and the words of his supporters. He cannot leave the voter and do things as his party Boss needs. He must sit in the driving seat and control his team away from Sira if not no one will believe him or his team. The best thing he should do is to form a new party with people who loves this nation and fight these traitors to the end then only people who vote for them will follow if not no chance for them to win the next elections in any sort. Sira and S.L.F.P. let down the voter by appointing loser’s thru the back door to the Parliament which no one will approve or accept. All must get united to defeat all reactionary forces including Sira’s S.L.F.P.

 5. Fran Diaz Says:

  Lorenzo,

  There is nothing wrong with Democracy. It is Greedy, Fearful & Ignorant POLITICOS in a Globalised World that spoil the show and shine of Democracy. It is the same everywhere.

 6. Cerberus Says:

  If this report is correct then the UPFA must file a case with the Supreme Court asking for the declaration of the election as null and void. President my3 has deliberately used the powers of his office to change the course of election results. This is an extremely serious violation of the election laws and the will of the people. He had got the National Intelligence report which said that UPFA was going to win with 113 votes and in his panic decided to act the way he did. He is either mentally unsound in which case he must be removed from office or he deliberately broke the law which is a very serious crime.

 7. Lorenzo Says:

  Fran,

  SL is a DICTATORSHIP. It is NOT a democracy. We must turn SL into a TRUE DEMOCRACY.

  Will the lunatic president, his BATALANDA MASS MURDERER PM, Bandit, etc. do it?

  NEVER!

  They will NEVER allow people to elect their choice to rule the country.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress