Archive for June 6th, 2022

විදේශ රැකියා අපේක්ෂිත රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ තොරතුරු විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට ලබාදෙන්න – කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාරගෙන් රාජ්‍ය සේවකයින්ට පණිවුඩයක්

Monday, June 6th, 2022

Manusha Media විදේශ රැකියා අපේක්ෂිත රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ තොරතුරු විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට ලබාදෙන්න – කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාරගෙන් රාජ්‍ය සේවකයින්ට පණිවුඩයක් විදේශ රැකියා සදහා පිටත්වයාමේ අපේක්ෂාවෙන් පසුවන රාජ්‍ය සේවකයින්ට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිවීමට අවස්ථාව ලබාදී ඇති බවත්, කාර්යාංශයේ වෙබ් අඩවියට පිවිස තමන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට හැකි බවත් කම්කරු සහ […]

More >

නීතීඥවරයෙක්, නීතිඥ සංගමයේ සභාපති ධූරය දරන කාලසීමාවේ සේවාදායකයන් වෙනුවෙන් අලුත් නඩුවලට පෙනී සිටීමට නොහැකිවන ලෙස, විධිවිධාන  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කළ යුත්තේ ඇයි?

Monday, June 6th, 2022

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන B Sc(Col), PGDC(Col) (අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය, නීතියේ පාලනය, අපක්ෂපාතීත්වය, විවෘතභාවය, වගවීම, යහපාලනය ගැන වර්තමානයේ විද්වත් සාකච්ඡාවක් ආරම්භ වී ඇත. මෙම කෙටි ලිපිය ලියවී ඇත්තේ ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතීඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා සම්බන්ධයෙන්  සිඳුවිය යුතු නීති සංශෝධන වෙනුවෙනි.මෙය සභාපතිධූරයට පත්වීමට පෙර තමන් පෙනීසිටීමට බාරගෙන ඇති නඩු කටයුතුවලට අදාල නොවේ.) 1. සබඳතා අතර ගැටුම් අවම කිරීමට. […]

More >

Bangladesh’s potato aid to Sri Lanka: Bangladesh’s standing in Sri Lanka’s hour of need

Monday, June 6th, 2022

John Rozario Karnataka, India Sri Lanka’s prime minister has warned of a food shortage as the island nation battles a devastating economic crisis and promises to buy enough fertiliser for the next planting season to boost harvests. Sri Lanka is appealing for food assistance from its neighbours as the country’s debt crisis spirals into a […]

More >

POHOTTU AS USA’ S PROXY Part 3B

Monday, June 6th, 2022

KAMALIKA PIERIS As predicted, President Gotabaya Rajapaksa has succeeded in re-establishing the pro-US Yahapalana government. The ‘Yahapalana 2’ puppet government  is now in progress, with Ranil Wickremesinghe back again  as Prime Minister, Gotabaya Rajapaksa  replacing Maitripala Sirisena  as President and Basil Rajapaksa as the key   strategist. Mahinda Rajapaksa is out once again. It is important […]

More >

There should be an age bar for holding an office but not for political leadership

Monday, June 6th, 2022

By Veeragathy Thanabalasingham Courtesy NewsIn.Asia Colombo, June 6 (newsin.asia): There have been much commentary in the media about the recent statement in Parliament by former minister Chamal Rajapaksa who opined that his brother Mahinda Rajapaksa should have retired from politics at the end of his second term as executive president. Mahinda’s second term was to […]

More >

Sri Lanka Tourism Development Authority (SLTDA) moots tourism revival plan targeting over 800,000 arrivals

Monday, June 6th, 2022

Courtesy The Daily News The Sri Lanka Tourism Development Authority (SLTDA) has presented a short, medium and long-term tourism revival plan leading up to March 2023 in a bid to attract 800,000 to 850,000 tourists this year, focusing on key source markets through joint promotional efforts SLTDA, Chairman Priyantha Fernando told the Annual General Meeting […]

More >

When the Privileged Protest

Monday, June 6th, 2022

By Shivanthi ranasinghe Courtesy Ceylon Today One would assume that by definition the privileged in any society would be refined, sophisticated, educated, proper and idealistic. In a scale of one to ten, the hardships encountered by this segment compared to the underprivileged would be zero. While the underprivileged would have to fight for every half […]

More >

Pitfalls in the Gota-Ranil diarchy

Monday, June 6th, 2022

By P.k. Balachandran Courtesy Ceylon Today The UNP leader Ranil Wickremesinghe replaced Mahinda Rajapaksa as Prime Minister, and Basil, Chamal, Namal and Sasheendra Rajapaksa quit from the Council of Ministers. But on the other hand, Gotabaya Rajapaksa remained Executive President retaining the humongous powers of his office.  Therefore, what Sri Lanka got as the result […]

More >

Wimal, Sarath issue warning, claim destabilisation project underway

Monday, June 6th, 2022

By Shamindra Ferdinando Courtesy The Island National Freedom Front (NFF) leader Wimal Weerawansa, MP, has issued a dire warning to the government over the unprecedented detention of an Aeroflot flight under controversial circumstances. The former Industries Minister has asked whether the three branches of government are working together to further worsen the crisis by antagonising […]

More >

I can’t go as a failed president, I have been given a mandate for five years. I will not contest again: President

Monday, June 6th, 2022

Courtesy The Daily Mirror President Gotabaya Rajapaksa vowed to finish the remaining two years in his term despite monthslong street protests calling for his ouster, but won’t stand for re-election as he focuses on fixing a financial mess that tipped Sri Lanka into its worst-ever economic crisis. I can’t go as a failed president,” Rajapaksa […]

More >

Minister Prasanna Ranatunga given two-year suspended jail sentence

Monday, June 6th, 2022

Courtesy Adaderana Minister Prasanna Ranatunga has been sentenced to two years rigorous imprisonment suspended for a period of five years by the Colombo High Court in the case filed against him over the Meethotamulla land dispute.  Meanwhile the minister was also imposed a fine of Rs. 25 million by the Colombo High Court, which laos […]

More >

President Rajapaksa vows to finish term, won’t run for re-election

Monday, June 6th, 2022

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa vowed to finish the remaining two years in his term despite monthslong street protests calling for his ouster, but won’t stand for re-election as he focuses on fixing a financial mess that tipped Sri Lanka into its worst-ever economic crisis. I can’t go as a failed president,” Rajapaksa said Monday […]

More >

Aeroflot flight detained in Sri Lanka departs for Moscow

Monday, June 6th, 2022

Courtesy Adaderana The Aeroflot airlines aircraft which had been detained at the Bandaranaike International Airport (BIA) in Katunayake, has departed for Moscow a short while ago following the suspension of the court order. Aeroflot Airlines Airbus A330-300 flight SU-289 departed BIA at around 6.00 p.m. this evening along with its crew members, Ada Derana reporter […]

More >

Former President blames govt over Russian plane fiasco

Monday, June 6th, 2022

Courtesy Adaderana Former President Maithripala Sirisena says he is deeply saddened by the actions of the present government that threaten Sri Lanka’s deep-rooted historical relationship with Russia. The leader of the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) was referring to the recent diplomatic row between the two nations over the Aeroflot flight detained at BIA in […]

More >

Court suspends injunction order against Russian plane

Monday, June 6th, 2022

Courtesy Adaderana The Colombo Commercial High Court has issued an order for the immediate suspension of the injunction order issued against the aircraft belonging to Russia’s Aeroflot Airlines, which has been detained at the Bandaranaike International Airport (BIA).  On Thursday (June 02), the Commercial High Court of the Western Province issued an Enjoining Order on […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress