Archive for June 21st, 2022

හීනෙන් දුටු ගොල්ෆ් පේස් පිට්ටනිය -පළමුවෙනි කොටස

Tuesday, June 21st, 2022

දෙශාභිමානී සුර්ය වංශ රත්න විභූෂණ පාලිත ආරියරත්න සෙන්කඩගල සිංහ ද්වාරයේ සිට හීනය අම්මා ලඟට ඇවිත් කිවේ හෙට අපි ගොල්ෆ් පේස් පිට්ටනියට යමු පුතේ කියලාය ගමේ අනිත් කට්ටියත් යනවා, අපි එතනට ගිහින් විනෝද වෙමු එතනට ගොඩක් කට්ටිය එනවා සැණකෙළියක් වගේ. ඉතින් ඒ ගැන අහනකොටත් ඇඟ කිලිපොලා යාමක් හා දැඩි සීතලක්ද දැනුණා. Pic by Nisal Baduge Daily […]

More >

IMF & ARGENTINA – Lessons for Sri Lanka

Tuesday, June 21st, 2022

ShenalI D Waduge Argentina gained independence from Spain in 1810. Like Sri Lanka, Argentina is rich in agriculture with vast fertile land. Unlike Sri Lanka, by 1913 Argentina became one of the world’s 10th wealthiest states. Like Sri Lanka, political instability became a factor for Argentina’s decline. Unlike Sri Lanka, Argentina was ruled by the military […]

More >

Open letter to Canadaidan High Commissioner in Colombo: Declaration of May 18 as Tamil Genocide Day by the Parliament of Canada

Tuesday, June 21st, 2022

Dr Anula Wijesundere President, Success Colombo. Dear Sir / Madam, We understand with dismay that the Parliament of Canada has declared the 18th of May as The Tamil Genocide Day”. When this motion was introduced in the Parliament of Canada by MP Gary Anandasagari, he did not elaborate on the topic at all. The topic […]

More >

Is Sri Lanka a victim of social media manipulation

Tuesday, June 21st, 2022

Shenali D Waduge Cambridge Analytica showed the world how personal information of people on social media is used to swing elections. Is the same being applied in Sri Lanka. Protests are a new norm. All types of people join affording opportunities for others who join for different reasons. What or who is psychologically motivating them […]

More >

ගෝල්පේස් අරගලය: ජන සභා පාලන ක්‍රමයකට <සිස්ටම් එක චේන්ජ් කිරීම> (විප්ලවයක් රහිත) විප්ලවයකි – Part-II

Tuesday, June 21st, 2022

චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම, LL.B., Ph.D. ‘ටිබැට් (සිකීම්) ජාතික ඇස්. මහින්ද හිමි හිට්ලර්ගේ ඔත්තුකාරයෙක්’ -බුදුන්ගේ රස්තියාදුකාරයෙක් වන උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගලට අනුව වියළි කලාපයේ වාරි කර්මාන්ත සිතියම-1905 හැඳින්වීම අරගලකාරයින් යන්නේ දළදා මාළිගාවටද? මල්වතු-අස්ගිරි පන්සල් දෙකටද? මා එසේ අසන්නේ, උපදේශයක්, අනුසාසනාවක් මිස, සංඝ ආඥාවක් නිකුත් කිරීමට මේ හාමුදුරුවරුන් දෙනමට හැකියාවක් නැති නිසාය. අරගලකරුවන්ව බ්ලෙස් කල ක්‍රිස්තියානි පූජකයාද මේවා දන්නේ […]

More >

Crises in Fuel and Gas

Tuesday, June 21st, 2022

A denizen of Colombo 5 The fuel and gas crises continue unabated. People stay in unending queues not for hours but days without drinks or food. A few have died in the queues and the crowds are becoming to be restless and violent. There is no light at the end of the tunnels. This tragedy […]

More >

Finance Minister of India assures her fullest support to the economic recovery process in Sri Lanka

Tuesday, June 21st, 2022

Gamini Sarath Godakanda Finance and Corporate Affairs Minister of India Smt. Nirmala Sitharaman assured the High Commissioner of Sri Lanka to India, Milinda Moragoda of her fullest support and cooperation to the process of economic recovery in Sri Lanka. The Finance Minister of India gave this assurance when High Commissioner Moragoda called on her (20th […]

More >

China recognizes Bangladesh success story through showering praise on BD PM for building Padma bridge

Tuesday, June 21st, 2022

Fumiko Yamada China’s envoy to Bangladesh has applauded Prime Minister Sheikh Hasina’s leadership for building Padma bridge with the country’s own finance and described the Awami League-led government’s achievements in Bangladesh during the last decade as “extraordinary. Li Jiming, the Chinese ambassador in Dhaka, has lauded Prime Minister Shekh Hasina’s decision to proceed with the […]

More >

CPC monopoly to end with govt. inviting multinational companies

Tuesday, June 21st, 2022

By Rathindra Kuruwita Courtesy The Island Minister of Power and Energy, Kanchana Wijesekera, on Sunday, told the media that giving the Ceylon Petroleum Corporation (CPC) the monopoly over the oil industry was a mistake and the government was taking steps to allow multinational oil companies to recommence operations in Sri Lanka. The petroleum sector was […]

More >

Supreme Court dismisses FR petitions against appointing Dhammika Perera as MP

Tuesday, June 21st, 2022

Courtesy Adaderana The Supreme Court has rejected granting leave to proceed with the five fundamental rights (FR) petitions challenging the appointment of business magnate Dhammika Perera as a Member of Parliament. The petitions were taken up by a three-judge bench comprising Justices Priyantha Jayawardena, Yasantha Kodagoda and Arjuna Obeysekera. Delivering the verdict, Justice Priyantha Jayawardena, […]

More >

Sri Lanka’s inflation hits record high 45.3% in May

Tuesday, June 21st, 2022

Courtesy Adaderana The overall rate of inflation as measured by the National Consumer Price Index on Year-on-Year basis is 45.3% in May 2022, according to Sri Lanka’s Department of Census and Statistics.  The Department of Census and Statistics (DCS) on Tuesday released the National Consumer Price Index (NCPI) and the inflation rate for the month […]

More >

U.S. announces additional $5.75 Mn in response to Sri Lanka’s economic crisis

Tuesday, June 21st, 2022

Courtesy Adaderana The government of the United States has announced the third tranche of new funding today to address the immediate needs of people hardest hit by the economic crisis in Sri Lanka. This humanitarian assistance, totalling USD 5.75 million, will provide cash assistance, short-term jobs, and agriculture supplies such as seeds directly to crisis-affected […]

More >

74 filling stations allocated to supply fuel for health workers.

Tuesday, June 21st, 2022

Courtesy Adaderana Arrangements are being to dispense fuel volumes to vehicles of health sector employees every Friday at 74 filling stations island-wide, Minister of Health Keheliya Rambukwella says. In a tweet, the lawmaker posted the list of filling stations allocated for the employees of the health sector to obtain fuel. Earlier this month, the representatives […]

More >

Speaker conveys Supreme Court’s determination on constitutional amendments proposed by SJB

Tuesday, June 21st, 2022

Courtesy Adaderana The Supreme Court has determined that some clauses in amendments proposed by the Samagi Jana Balawegaya (SJB) for the 21st Amendment to the Constitution require a referendum and need to be passed in the parliament with a special majority. Speaker of Parliament Mahinda Yapa Abeywardena today (June 21) conveyed the Supreme Court’s determination […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress