Author Archive for Dr Sudath Gunasekara

එකෙක් රැවුළ පත්තුවී එය නිවාගන්ට දඟලන විට තව එකෙක් සුරුට්ටුව පත්තු කරගැනීමට සූදානම් වෙන ස්‍රී ලන්කාවේ කුහක දේශපාලනය

Thursday, March 26th, 2020

සුදත් ගුණසේකර මහනුවර  26 3 2020. කොරෝනා වසන්ඟතය විසඳීමට මේ රටේ ප්‍රවීන යයි කියාගන්නා දේශපාලන නායකයින් තිදෙනෙකුගේ විසඳුම් වහාම පාර්ලිමෙන්තුව කැඳවන්ට- සජිත් ප්‍රේමදාස හිටපු විපක්ශ නායක “වහාම  සර්ව පාක්ෂික රැස්වීමක් කැඳවන්ට” – කරු ජයසූරිය –හිටපු කථානයක “පක්ස නායකයින්ගේ රැස්වීමක් වහාම කැඳවන්ට”- රනිල් වික්‍රමසින්හ”                                                                                                                                                  ප්‍රවුර්තිකීපයක් (එකෙක් රැවුළ පත්තුවී එය නිවාගන්ට දඟලන විට තව එකෙක් සුරුට්ටුව […]

More >

කුන්ඥ ගැලවීමට ගිය වඳුරාට සිදුවූ දේ නොවීමටනම්

Monday, March 23rd, 2020

සුදත් ගුණසේකර මහනුවර  කොරෝනා වසන්ඟතය විසඳීමට මේ රටේ ප්‍රවීන යයි කියාගන්නා දේශපාලන නායකයින් තිදෙනෙකුගේ විසඳුම් 1.වහාම පාර්ලිමෙන්තුව කැඳවන්ට- සජිත් ප්‍රේමදාස හිටපු විපක්ශ නායක 2.“වහාම  සර්ව පාක්ෂික රැස්වීමක් කැඳවන්ට” – කරු ජයසූරිය -හිටපු කථානයක 3.“පක්ස නායකයින්ගේ රැස්වීමක් වහාම කැඳවන්ට”- රනිල් වික්‍රමසින්හ”               ප්‍රවුර්තිකීපයක් (එකෙක් රැවුළ පත්තුවී එය නිවාගන්ට දඟලන විට තව එකෙක් සුරුට්ටුව පත්තු කරගැනීමට සූදානම් වෙනව […]

More >

මේ රටේ පන්සල් වලට සහ භික්සුන්ට දේසපාලනය අකැපද?

Sunday, March 15th, 2020

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර (ශ්රි.ලo.පසේ) මහනුවර සින්හල බෞද්ධ ජෙස්ඨ පුරවැසියන්ගේ සන්ව්ධානයේ සභාපති මේ දිනවල සමාජගත වෙමින් පවතින මේ මාතෘකාව පිළිබද අදහස් කීපයක් ප්රකාශ කිරීමට මා අදහස් කළේ ජාතියේ ඉරණම විසදෙන මහ මැතිවරණයක් අතලන්ගම ඇති බැවිනි. පසුගිය දිනක මහනුවරට පැමිණි මැතිවරණ කොමිසමේ  සභාපතිතුමා  අස්ගිරි  හා මල්වතු නා හිමිවරුන් බැහදැකීමට ගිය අවස්ථාවේදි පන්සල් දේශපාලන වැඩ සදහා යොදා නොගත […]

More >

මේ රටට හා ජාතියට මහා වියශනයක් හා ජාතික ආර්ථිකයට සුදු අළියෙක් වූ පලාත් සභා හූනියම සහ ඊට පදනම වූ 1987 ජුලි 29 ජේ.ආර් / රජීව් ගිවිසුම වහාම අහෝසි කරමු.

Friday, March 13th, 2020

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර 13. 3. 2020. (මෙම ලිපිය එම විෂය පිළිබඳවම, 2018.7.6. දින ලංකාවෙබ් පුවත් අඩවිය වෙත මා විසින් ලියන ලද ලිපියක වර්තමාන තත්වයට සරිලන පරිදි යාවත්කාලීන කරන ලද පිටපතක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න) ගරු ලකිසුරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමනි,  මේ රටට හා  ජාතියට මහා වියශනයක් හා ජාතික ආර්ථිකයට සුදු අළියෙක් වූ  ඉන්දියාව විසින් බලහත්කාරයෙන් අප හිසමත […]

More >

Abolish the white elephant and the curse that is Provincial Councils and its root the JR/ Rajiv Accord of 29th July 1987 at least now.

Friday, March 6th, 2020

Dr.Sudath Gunasekara (Please note that this is a revised version of an article I wrote to Lankaweb on 7.6. 2018 on the same subject updated to suit the present situation)   Lakisuru Gothaabhaya Rajapaksha Metitumani! Abolish the white elephant and the curse that is Provincial Councils and its root the JR/ Rajiv Accord of 29th […]

More >

End 28 years of mismanagement of the HADABIMA Authority of Sri Lanka by political goons immediately, at least now, and restore professionalism to save this national Project.

Saturday, February 29th, 2020

Dr. Sudath Gunasekara (SLAS) Retired Permanent Secretary to Prime Minister Sirimavo Bandaranayaka, This is a desperate plea made by me, to all concerned, as the man who started the Sri Lanka HADABIMA Authority in 1991 to Save the HADABIMA of Sri Lanka” (The Geographical Heartland of this country) using the lessons learnt from my 5 […]

More >

An open letter and a plea to the President and the whole nation to save the Central Hill Country “The HADABIMA” of the nation.

Saturday, February 29th, 2020

Dr. Sudath Gunasekara (SLAS) retired Permanent Secretary to Prime Minister Sirimavo Bandaranayaka,  President Sri Lanka Administrative Services Association (1991-1994) and President Mahanuwara Sinhala Bauddha Jesta Puravesiyange Sanvidhanaya. Stop the wanton destruction and devastation of the HADABIMA (Central Hill Country) of the Motherland immediately and get every man, woman and child to protect it as  his […]

More >

The tragedy of the HADABIMA (Central Hill Country) and The Hadabima Authority of Sri Lanka the protection of which should be observed as a “RELIGION” in this country.

Wednesday, January 29th, 2020

Dr Sudath Gunasekara  23.1.2020. The Hadabima Authority of Sri Lanka (Haritha Danav Bim Sanvardhana Madyama Adhikariya) was founded by me in 1991 to implement a major national development Project within the three badly neglected Provinces of Central, Uva and Sabaragamuwa, covering the entire three Provinces, as an extension of the former NADSA concept started in […]

More >

අති ගරු ජනාධිපති තුමාගෙන් කෙරෙණ ඉතා වැදගත් ඉල්ලිමක්

Wednesday, January 29th, 2020

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර අතිගරු ලකිසුරු තුමනි, 29.1.2020. පහත සදහන් කරුණු නිසා තවදුරටත් පෙබරවාරි 4 දා මේ රටේ ඊනියා  නිදහස් දිනය පැවෙත්වීම නොකරණ මෙන් හා එය මැයි මස 22   දා පවත්වන මෙන් මුලුමහත් ජාතිය වෙනුවෙන්ම ඉතා ගවුරවයෙන් මම ඔබතුමන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමි අප්‍රේල් මාසයේදී පැවෑත්වෙන මැතිවරණයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ 2/3 බලය ලබා ගැනීමට එය විදුලි සෝපානයක් වනු ද නොඅනුමානය. […]

More >

How many nations are there in this country?

Monday, January 20th, 2020

Dr. Sudath Gunasekara:  President Senior Citizens movement Mahanuwara. In the present context of the debate on the language in which the national Anthem should be sung I am compelled to ask this question from all our politicians starting with former President Sirisena and all those  who either want to sing it in both Sinhala and […]

More >

Did this country get any Independence from Britain in 1948? Some new thoughts on Independent Sri Lanka?

Wednesday, December 25th, 2019

Dr. Sudath Gunasekara 31.1. 2019. Did this country get any Independence in 1948?   Are we an Independent country at all, at least after 70 years of so-called Independence?  Independence in respect of any given country means the power for self-governing without control or authority of another country or an outside party.  As history records we […]

More >

මේරටේ සැබෑ නිදහස්දිනයපැවැත්වියයුත්තේමැයිමස 22 දාමිසපෙබරවාරි 4 දානොවේ.

Wednesday, December 25th, 2019

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර 25.12.2019. මන්ද පලමුව 48 පෙබරවාරි 4 දා අපගේ මව්බිමට හා සින්හල ජාතියට පූර්ණ නිදහස නොලැබුනු නිසාය. දෙවනුව අර්ධවශයෙන් හෝ  මේ රටට කිසියම් දේශපාලන නිදහසක් ලැබුනේ 1972 මැයිමස ජනරජයක් වශයෙන් ප්රකාශකළ දා බැවිනි.1972 සිට 1977 දක්වාපුරාපස්වසරක්මරටේනිදහස්දිනසැමරුම්උත්සවයපැවැත්වූයේදමැයිමස 22 වනදිනය. eya hAdinvuuyeida janaraja dinaya vaSayen misa nidahas dinaya vaSayen novimada wAdagatya. 1972 dii janarajayak bavaTa […]

More >

The UNP can never come to power unless they change the whole structure

Monday, December 16th, 2019

Dr Sudath Gunasekara 14,12.2019. The UNP can never come to power unless they change their name UNP, present leadership, policies and their dependence on the west and the Tamil and Muslim minorities and get armed with a new policy that is more patriotic and inward looking and more appealing to the masses than what the […]

More >

“The Birth and the Demise of the UNP (Un-patriotic non-National Party)

Saturday, December 7th, 2019

(Addenda to the article on the above subject posted on December 6th, 2019 Lankaweb) Dr Sudath Gunasekara 7.12. 2019 Further to my previous essay on the above subject published on 6th Dec, I would like to add few more comments on the UNP that would be interesting to my readers.  JR had carefully selected two […]

More >

The birth and demise of UNP (Unpatriotic Non-national Party)

Friday, December 6th, 2019

Dr. Sudath Gunasekara (SLAS) The beginning The United National Party (UNP) was formed in 1946 by the merger of the Ceylon National Congress and the Sinhala Mahasabha to contest the first Parliamentary election of the Independent Ceylon under the Soulbury Constitution in 1948, to enable the Westminster system of Government to function smoothly (as they […]

More >

Lakisuru Gothaabhaya Rajapaksha Metitumani! Abolish the white elephant Provincial Councils

Sunday, December 1st, 2019

Dr.Sudath Gunasekara 1.12. 2019. Lakisuru Gothaabhaya Rajapaksha Metitumani ! Abolish the white elephant and the curse that is Provincial Councils and its root the JR/ Rajiv Accord of 29th July 1987 at least now, before this Indian born Rathaksiya gobbles up the Sinhala Buddhist Nation and this whole Island in its entirety. (Please note that […]

More >

The decision to appoint 15 Cabinet Ministers only, is excellent and highly commendable. The whole country admires it as the beginning of a New Political culture and Statecraft in this country

Sunday, November 24th, 2019

Dr. Sudath Gunasekara Former Permanent Secretary to Prime Minister Sirimavo Bandaranayaka and Ex- President of the Sri Lanka State Administrative Services Association (1991-19194) 22.11.2019. H.E. The President, Sir , Your decision to appoint 15 Cabinet Ministers only, is excellent and highly commendable. The whole country admires it as the beginning of a New Political Culture […]

More >

To HE the President Gotabhaya Rajapaksa,

Thursday, November 21st, 2019

From Dr. Sudath Gunasekara Former Permanent Secretary to Prime Minister Sirimavo Bandaranayaka and Ex- President of the Sri Lanka State Administrative Services Association (1991-19194) Dear Sir, First of all, please accept my heartfelt and warm Congratulations on your unprecedented and brilliant victory. We all know how much we struggled to get here for the past […]

More >

The Prime Minister Ranil should respect the verdict given by the People on the16th

Wednesday, November 20th, 2019

Dr Sudath Gunasekara (SLASS) Permanent Secretary; To Mrs Sirimavo Bndaranayaka and Ex-President Sri Lanka State Administrative Services Association (1991-1994) Comments on the Press release by the Speakers Office (19th Nov) on the present political situation. Mahanuwara 20.11. 2019. The Press release by the Speakers Office 1 Parliament to be dissolved on March 1, 2020, as […]

More >

Email sent to Gotabhaya Rajapaksa on 14 11 2909

Monday, November 18th, 2019

Sudath Gunasekara Kandy Your victory as well as that of the country is a foregone conclusion. I am repeating, you will be definitely starting with at least 65 lakhs the minimum that is what the SLPP UPF and SLFP got at the 2018 Local Government Elections as I see. Looking at the present trend no […]

More >

After the 16th of Nov. 2019, Presidential Elections; are we again going to have another six months of UNP miss-Government and total anarchy?

Friday, November 15th, 2019

Dr. Sudath Gunasekara Former Permanent Secretary to Prime Minister Sirimavo Bandaranayaka and Ex- President of the Sri Lanka Administrative Services Association (1991-19194) 14. 11. 2019. After the 16th of Nov. 2019, this has been an often displayed slogan I have seen in many a SLPP political parleys. But at all these meetings they only focused […]

More >

Close down the Indian Consular Offices in Jaffna and Hambantota immediately

Monday, November 4th, 2019

Dr. Sudath Gunasekara Mahanuwara  I draw the serious and prompt attention of the Government to the following news item and take immediate action first, to stop this subversive interference on the part of the Indian Government in our domestic affairs and second, to disband the Indian Sub-Office immediately before their activities become a headache to […]

More >

All Traitors and anti- Sinhala, anti- Buddhist elements getting together under Sajit Premadasa for the final assault on the Sinhala Buddhist nation; to wipe out the 2500 year old Sinhala Buddhist civilization in this country.

Sunday, November 3rd, 2019

Dr. Sudath Gunaekara I am appealing to all Sinhalese to awake, arise and vote the correct person on the 16th  if you want to save this nation and our beloved motherland. Now that today the TNA and its allies have at last declared they have decided to support Sajit Premadasa and Sajit has not said […]

More >

“Selection and Election of the Correct Person as the Head of the State” -The BIGGEST challenge before the Sinhala nation at the forthcoming Presidential Election -Part 111

Friday, November 1st, 2019

Dr Sudath Gunasekara Former Permanent Secretary to Prime Minister Mrs Sirimavo Bandaranayaka and President Sri Lanka Administrative Services Association (1991-1994) 29th. Oct. 2019. My assessment of the Presidential Candidates 2019 I have selected only three candidates out of the list of 35 Presidential aspirants contesting for this assessment as I feel they are the only […]

More >

A desperate nation expects all Presidential candidates, at least the three main contenders, to declare their policies regarding the following issues “as none of them has said anything on them’.

Thursday, October 31st, 2019

Dr Sudath Gunasekara Former Secretary to Prime Minister Mrs Bandaranayaka and President Sri Lanka Administrative Services Association (1991-1994) 31.10. 2019. 1 Abolition of the Provincial Councils that have been a white elephant and that has wasted billions or even trillions of public funds for the past 33 years with no benefit at all for the […]

More >

Mr. President, Sack all these Governors immediately for Messing up the provincial administration

Thursday, October 31st, 2019

Dr. Sudath Gunasekara Mahanwara Mr. President, Sack all these Governors immediately for Messing up the provincial administration like bulls in a China shop in the absence of the Provincial Councils. How can they behave like this, When you as the President has set an example not only by remaining impartial but also by handing over […]

More >

A desperate nation expects all Presidential candidates, at least the three main contenders, to declare their policy regarding the following issues “as No one has said anything on them’.

Monday, October 28th, 2019

Dr Sudath Gunasekara Former Secretary T PM Mrs B and one time President Sri Lanka Administrative Services Association (1991-1994)  1 Abolition of the Provincial Councils that have been a white elephant and that has wasted billions or even trillions for the past 33 years with no benefit at all for the country or the people […]

More >

Why doesn’t the government arrest Fawsi immediately and institute action against him for the death threat he made against Gotabhaya, the Presidential Candidate, at a UNP election meeting?

Sunday, October 27th, 2019

Sudath Gunasekara  27. 10. 2019  This is a very serious issue of immense Public interest. If the Government fails to do so it might leave room for many others of a similar mindset to follow suit and might lead to another national disaster. It reminds me of the April 21st tragic disaster resulting from the […]

More >

මධ්යම පලාත් සභාව වසාතිබු මාස නවයට ඉතිරිය රුපියල් කෝටි 30 යි-(ප්‍රවෘතියක්)

Tuesday, October 8th, 2019

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර   මේ කෝටි 30 කියන්නේ මන්ත්‍රිවරුන් සහ ඇමතිවරුන් සඳහා වියදම පමණි.පලාත් සභාව විසුරුවා ඇතත් ආණ්ඩුකාරයා මෙන්ම කාර්යාල සහ නිළධාරීන්ද තවමත් එසේම පවත්වාගෙන යයි.  එබැවින් මේ ආයතන පවත්වාගෙන යාම සහ නිලධාරින් සඳහා යන වියදම්ද මීට එකතු කළ විට තවත් අඩුමගානේ කෝටි 70 වක්වත් මේ ගානට එකතු විය යුතුය.එසේවූ විට මාස 10 ට  මේ […]

More >

“Selection and Election of the Correct Person as the Head of the State”- Part 11

Sunday, October 6th, 2019

Dr Sudath Gunasekara The BIGGEST challenge before the Sinhala nation at the forthcoming Presidential Election (Continued from 29.9.2019) 6.Oct. 2019. Here I will give you a brief analysis about the main Sinhala political parties in this country, their past, and present status and add my views as to how you should act to save this […]

More >

Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress