Author Archive for Dr Sudath Gunasekara

මේ ගෙවී යන්නේ රනිල්ගේ මෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ශයේ අවසාන දේශපාලන සති කීපයද?

Thursday, September 12th, 2019

සුදත් ගුණසේකර 12.9. 2019. මරණ තුනක් දැක මිනිසෙක් පැණි කෑය” කියා පැරැණි කියමණක් ඇත. මට ඒ කතාව මතක් උනේ මේ දිනවල රනිල් ඉදිරියේ ඇති දේශපාලන මරණ තුනක් තිබියදීත් ඔහු ඒ කිසිවක් ගණන් නොගෙන අසන්වේදීව සිටින සැටි දුටු විටය. එනම්  පළමුව ඔහු ජනාධිපති තරඟයට ඉදිරිපත්වීම, දෙවණුව සජිත්ට ජනාධිපති අපේක්ෂ්කත්වය දීම  හෝ තෙවණුව පක්ශය තුලින් හෝ ඊට […]

More >

මහනුවර දළදා මාලිගාවේ වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර පිළිබඳ සියළුම සින්හල බෞද්ධ නායකයින් වෙත විවුර්ත සන්දේශයක්

Saturday, September 7th, 2019

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර. මහනුවර සින්හල බෞද්ධ ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ සන්විධානයේ සභාපති 2019.9.2. ඊනියා නිදහස ලැබී වසර 71 ක් ගතවී ඇතත් තවමත් යටත්විජිතවාදී මානසිකත්ව ග්‍රහණයෙන්  මුදාගෙන නැති මහනුවර ශ්‍රී දළදා පෙරහැර සිව්වන සියවසේ (ක්‍රි ව. 313) කීර්ති ශ්‍රී මේඝවර්ණ රජතුමා දවස ශ්‍රී දළදා වහන්සේ මෙරටට වැඩමවූදා සිටම අරම්භවූ ශ්‍රී දළදා ප්‍රදර්ශනය හා දළදා පෙරහැර ඉතිහාසය පුරාම ඉතා […]

More >

මීළඟ ජනාධිපති

Friday, September 6th, 2019

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර මීලඟජනාධිපතිවරණයට/මහාමැතිවරණයටතරඟකිරීමටඅපේක්ශාකරනසියලුමසිංහලදේශපාලනපක්ශසහඅපේක්ශකයින්වෙතඉදිරිපත්කෙරෙනකොන්දේසි 50 ක් සහිත විවුර්ත සන්දේශයක් මේ වු කලී මින් පසු පැවැත්වෙන ඕනෑම මැතිවරණයක් සඳහා මේ රටේ භූමිපුත්‍රයින් වන සින්හලයින් විසින් සියලුම දේශපාලනඥ්යින්වෙත ඉදිරිපත් කරණු ලබණ මැතිවරණ ප්‍රකාශණයක  යෝජිත අනුරුවකි. ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර අග්‍රාමාත්ය සිරිමවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ හිටපු ඉස්තිර ලේකම් සහ මහනුවර සින්හල බෞද්ධ ජේත්ෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ සන්විධානයේ සභාපති 2019.8.27.  හැඳින්වීම අද මේ […]

More >

ඊනියා නිදහස ලැබී වසර 71 ක් ගතවී ඇතත් තවමත් යටත්විජිතවාදී මානසිකත්ව ග්‍රහණයෙන් මුදාගෙන නැති මහනුවර ශ්‍රී දළදා පෙරහැර

Sunday, August 25th, 2019

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර සිව්වන සියවසේ (ක්‍රි ව. 313) කීර්ති ශ්‍රී මේඝවර්ණ රජතුමා දවස ශ්‍රී දළදා වහන්සේ මෙරටට වැඩමවූදා සිටම අරම්භවූ ශ්‍රී දළදා ප්‍රදර්ශනය හා දළදා පෙරහැර ඉතිහාසය පුරාම ඉතා  උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වා ඇතිබැව් වන්ශකතාවලින් පැහැදිළිවෙයි. එදා සිටම 1815 දක්වාම  සින්හල බෞද්ධ රාජ්යක් වූ මේ රටේ දළදාවහන්සේගේ භාරකාරයා මෙන්ම ආරක්ශකයාද වුයේ රටේ රජතුමාය. ඒ නිසාම දළදාවහන්සේ […]

More >

An open letter to all political parties and politicians who seek a mandate to rule this country at the forthcoming elections

Monday, August 5th, 2019

Dr. Sudath Gunasekara  A people’s Manifesto for the next Presidential/General Election. ? Fifty Demands for all political Parties and aspirant leaders who intend contesting next Presidential/General Election Introduction It is a foregone conclusion that there is no Government in this country today, in spite of the fact that there is a President, a Prime Minister,  […]

More >

American Army and Civil official are here on the invitation of the Sri Lankan Government Which Sri Lankan Government has invited them?

Tuesday, July 23rd, 2019

Dr Sudath Gunasekara  This morning as I was listening to  Mulpiituwa news I heard the US Ambassador as saying that the American Army and Civil official are here on the invitation of the Sri Lankan Government. The sources also said these forces and civilians are to be used in an emergency?. Could  the President tell […]

More >

ඊනියා නිදහස ලැබී වසර 71 ක් ගතවී ඇතත් තවමත් යටත්විජිතවාදී මානසිකත්ව ග්‍රහණයෙන් මුදාගෙන නැති මහනුවර ශ්‍රී දළදා පෙරහැර

Sunday, July 21st, 2019

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර සිව්වන සියවසේ (ක්‍රි ව. 313) කීර්ති ශ්‍රී මේඝවර්ණ රජතුමා දවස ශ්‍රී දළදා වහන්සේ මෙරටට වැඩමවූදා සිටම අරම්භවූ ශ්‍රී දළදා ප්‍රදර්ශනය හා දළදා පෙරහැර ඉතිහාසය පුරාම ඉතා  උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වා ඇතිබැව් වන්ශකතාවලින් පැහැදිළිවෙයි. එදා සිටම සින්හල බෞද්ධ රාජ්යක් වූ මේ රටේ දළදාවහන්සේගේ භාරකාරයා මෙන්ම ආරක්ශකයාද වුයේ රජතුමාය. ඒ  නිසාම දළදාවහන්සේ වැඩසිටි දළදාමන්දිරය පිහිටියේද […]

More >

How long are the Sinhala people going to tolerate this nonsense of the tyranny of minority politics and sleep before these Tamil and Muslim threats?

Thursday, July 18th, 2019

Dr. Sudath Gunasekara  Immediate action is needed to arrest this arrogant minority terrorism on this Sinhala motherland to save the country, the 2500 year old Sinhala nation and the Buddha Sasana. The onerous of arresting this blatant minority terrorism falls squarely on the two main Sinhala political Parties, the UNP and the SLPP. No Sinhala […]

More >

This unpatriotic and rogue Government which has no concern for the people or the country should resign forthwith.

Saturday, June 22nd, 2019

Sudath Gunasekara 22.6. 2019. This unpatriotic and rogue Government which has no concern for the people or the country should resign forthwith and go home without ruining our cherished motherland any more. The more they remain in power the more destruction they will do to the country as well while eroding their own vote base […]

More >

The whole nation asks why only the sprats are indicted in the Central Bank scam leaving the whale out?

Saturday, June 15th, 2019

Sudath Gunasekara 6.15.2019 JVP MP Sunil Handunnett quite correctly has said it was not sufficient only to indict officials but the political authorities behind the scam should also be brought to book He also has said the Presidential Commission into the bond scam and the COPE report had both clearly indicated that Prime Minister Ranil […]

More >

මේ රටේ සෑම දේසප්‍රේමී පුරවෑසියෙකුගේම දෑඩි අවධානායට භාජනකලයුතු අනාගත ජනාධිපති අපේක්සකයකුගේ ප්‍රකාසන මාලාවක් පිලිබන්ද පාඨකයකුගේ අදහස් කීපයක්

Friday, June 14th, 2019

සුදත් ගුණසේකර 2019. 6. 10. මෙහි පහතින් පලවන්නේ ඉදිරියේදී එක්සත් ජාතික පක්සයෙන් මේ රටේ ජනාධිපති වීමට  පෙරුම්පුරන සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්යවරයා විසින්  කරනලද අදහස් කීපයකි 1කාඩ්බෝඩ් වීරයෝ ජාතිභේද අවුස්සා රට ගිනි තිබ්බා; 2මෝඩ විදියට සිංහල බෞද්ධ රාජ්ය ඇති කරන්න බැහැ’ සේනක ඉලංගකෝන් – මහගල්කඩවල 6. 8. 2019 divaina කාඩ් බෝඩ් වීරයෝ එකතුවෙලා ජාතිභේද ඇති කරලා, රට […]

More >

අනාගත ජනාධිපති අපේක්සකයකුගේ අදහස් කීපයක්

Tuesday, June 11th, 2019

සුදත් ගුණසේකර 2019. 6. 10 මෙහි පහතින් පලවන්නේ ඉදිරියේදී එක්සත් ජාතික පක්සයෙන් මේ රටේ ජනාධිපති වීමට  පෙරුම්පුරන සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්යවරයා විසින්  කරනලද අදහස් කීපයකි 1කාඩ්බෝඩ් වීරයෝ ජාතිභේද අවුස්සා රට ගිනි තිබ්බා; 2මෝඩ විදියට සිංහල බෞද්ධ රාජ්ය ඇති කරන්න බැහැ’ සේනක ඉලංගකෝන් – මහගල්කඩවල 6. 8. 2019 divaina කාඩ් බෝඩ් වීරයෝ එකතුවෙලා ජාතිභේද ඇති කරලා, රට […]

More >

The hidden joint political conspiracy behind mass exodus of Muslim Ministers from the Cabinet and the Lessons Sinhala politicians have to learn from Muslim politicians, at least now.

Friday, June 7th, 2019

Dr Sudath Gunasekara (All Muslim Ministers resign (June 4, 2019   06:02 pm Island) 5. 6. 2019. (With copy to HE President) At first sight it appears to be excellent news for those who agitated for the resignation of Badurdeen. It also demonstrates the unity of the Muslims politicians and solidarity with their own people, which […]

More >

ජනාධිපති තුමනි,

Monday, June 3rd, 2019

Dr Sudath Gunasekara තවත් ප්‍රමාදනොකර වහාම හිස්බුල්ලා. අසාද් සාලි සහ බදුර්දීන් තනතුරුවලින් අස්කරලා රතන හිමිගේ ජීවිතය බේරාගන්ට කිය්ලා මම මුලු ජාතියම වෙනුවෙන් ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එසේ නොකලොත් ඔබේ දේසපාලනයත් ඉන් අවසාන බව සහතික බව කියන්නම්.රට ජාතිය හා සාසනය කෙසේවෙතත් අඩුගානේ ඒ ගෑනවත් හිතලා මේ තීරනය වහාම ගන්ට කියලා මම කියනවා.ඔබට වඩා වටින්නේ ඔය තක්කඩි වහබ්වාදි […]

More >

No Sharia Universities and Madrasa schools of any kind should be allowed in Sri Lanka

Sunday, May 26th, 2019

Sudath Gunasekara No Sharia Universities and Madrasa schools of any kind should be allowed to be started in any part of this Country of the land of the Sinhala Buddhist. Those who want them should go back to Iraq, Syria or any other Arab country from where they have come. Precisely because their main aim […]

More >

Even the President’s Wesak pardon list of 762 prisoners did not include Galabodaatte Gnaanasara Thero who is also certainly qualified to be released under the list of Crimes excluded in the gazette notice.

Monday, May 20th, 2019

 Sudath Gunasekara Even the President’s Wesak pardon list of 762 prisoners did not include Galabodaatte Gnaanasara Thero who is also certainly qualified under the list of Crimes excluded in the gazette notice. Ven Galabodaatte Gnanasara Thero was jailed for the following reasons on August 9th 2018 for 19 years later committed to 6 years 1For […]

More >

Few very serious questions before the nation

Friday, May 17th, 2019

Sudath Gunasekara 25. 5.2019 1 Why did the PM directed police to use ICCPR (2Why Two different Laws are invoked, one for Muslims and  another  for Sinhala youths, that has resulted in quicker and more serious punishment. Isn’t it a gross discrimination against the majority community ? 2 Why did he took the law in […]

More >

Disarm and arrest all these mad Muslim Ulamas and Muslim political Bassas Immediately and punish them to put an end to Muslim Wahabism in this country for good.

Sunday, May 12th, 2019

Dr Sudath Gunasekara 12.5.2019. See how arrogant these Muslim leaders are. Isn’t it   a situation where the tail wagging the dog. I put the entire blame squarely on all Sinhala politicians who have miserably failed to build up the status of the Sinhala Nation and consolidate their dignity and rightful place on this land of […]

More >

A people’s Manifesto for the next General Election.

Wednesday, May 8th, 2019

Dr. Sudath Gunasekara  5..8.2019 Fifty Demands for all political Parties and aspirant leaders who intend contesting next General Election Introduction It is a foregone conclusion that there is no Government in this country today, in spite of the fact that there is a President, a Prime Minister, (of cause fighting each other and eternally at […]

More >

Cabinet decisions in a country should be taken for the good of the country and the people and not the personal benefits and survival of politicians

Wednesday, May 8th, 2019

Sudath Gunasekara Now look at this news item copied below and read it with comments on it Vow another Rs.3.5 billion of public funds down the drain for the benefit of politicians and rogues. Don’t they have more important issues to decide on at a critical time of the nation like this? Is it not […]

More >

හිජාබ් සහ බුර්කා

Monday, May 6th, 2019

සුදත් ගුනසේකර හිජාබ් සහ බුර්කා දෙකම අයින් කරන්ට මුස්ලිම් මිනිසුන්ගෙන් අහල ඉන්ට ඕනෑ වෙනි කථා කියන්නේ මොන බුරුවෝද. මුස්ලිම් ඡන්ද වලට කෑදරකම නිසා රට ජාතිය පාවාදෙන මෙවෑනි ජාති හා දේස ද්‍රෝහින්ට තවදුරතටත් ඔබේ ඡන්දය දෙනවාද එසේ නෑතුව ඒලග සෑරේ එසේ ආපුවාම නරිජ්ජ බෝලත්තෙන් ගහලා පන්නනවාද  මෙවෑනි ජාති හා දේස ද්‍රොහින් කකුල්දෙකෙන් අල්ලා පරසක්වල ගහට්ත ඕනෑ.

More >

වසර 2500ක් බුද්ධාගම රජකරපු මේ රටේ ගලබොඩ අත්තේ හාමුදුරුවෝ තවමත් හිරේ.

Tuesday, April 30th, 2019

සුදත් ගුණසේකර මානම් හිතුවේ ලන්කාවෙ ඉන්න හාමුදුරුවරු ඔක්කොම සාසනය සහ ජාතිය බේරගන්ත මහපාරට බසි කියලා.මේ රතේ 30000 දාහක් පමන් ඉන්නවා කියන හාමුදුරුවරු අදවන තුරු හමුදුරුවරු100 පාරට බෑස්සාද ඒ හාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන්  1818 නිදහස් සටනේදිත් සුද්දගෙ පෑත්ත අරගෙන රට හා ජාතිය පාවාදුන්න එක්නෙලිගොඩ පරම්පරාවෙ උපාසක අම්මා කෙනෙක් මස් රාත්තලම ඉල්ලා සතනේ. අඩුගානෙ මේ පාපකර්මයෙන් බේරෙන්ට කියලා මේ […]

More >

All those who were in charge of the security of the country in between 11th April up to yesterday should take full responsibility for this carnage

Wednesday, April 24th, 2019

Dr. Sudath Gunasekara All those who were in charge of the security of the country at the top in between 11th April up to yesterday should take full responsibility, for this carnage. Therefore they should unconditionally apologies to the nation and resign immediately from their positions without putting the nation in to greater difficulties. Dr. […]

More >

Sivajilingam should be arrested immediately for obstructing public servants in their legitimate duties carrying

Friday, April 12th, 2019

Sudath Guansekara Sivajilingam should be arrested immediately for obstructing public servants in their legitimate duties in the following incident and charge them for obstructing these officers and rioting against the State. All the land in the country belongs to the State. A such the government can acquire any land anywhere for a public purpose. It […]

More >

UN Torture Prevention Body visits HRCSL

Sunday, April 7th, 2019

Dr Sudath Gunasekara April 6, 2019   11:53 pm The delegation of the United Nations Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) has visited the Human Rights Commission of Sri Lanka. The SPT Delegation met with Dr. Deepika Udagama, Chairperson of the Commission and Commissioners Ms. Ramani Muttetuwegama and Ms. Ambika Satkunanathan and discussed issues of mutual […]

More >

An Independent Afro-Asian UNO to replace the Western dictated UNO?

Tuesday, April 2nd, 2019

Dr. Sudath Gunasekara President Senior Citizens Movement Mahanuwara. Posted on July 6th, 2010 This is an article published on 7.7.2010 in Lankaweb resubmitted for publication as it is more relevant and timely than ever before, in view of the ongoing and unending harassment deployed towards this country by the UNO and its other agencies like […]

More >

Recall Azeez, arrest Mano Tittawela: SB Dissanayaka

Saturday, March 30th, 2019

Sudath Gunasekara 29.3.2019. What SB says here has good sense, although often it does not? As I was listening to the news when the President was referring to the Geneva Ambassadors action, I told the same thing to my wife. I think the time has come for the President to talk less and act more. […]

More >

Four million Kandyan peasants betrayed by the Closure of the Department of Kandyan Peasantry Rehabilitation

Sunday, March 24th, 2019

Dr Sudath Gunasekara President Mahnuwara Jesta Purawesiyange Sanvidhanaya ( A revised article fist  Posted on December 24th, 2014) 24.3.2019 Who are Kandyans In this essay I refer to all those people who lived within the territory known as the Kandyan Kingdom at the time of signing the Kandyan Convention in 1815 and their descendants irrespective […]

More >

SLPP destroyed SLFP the most – Dayasiri

Friday, March 22nd, 2019

Sudath Gunasekara March 21, 2019   04:46 pm Ada Derana Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) has caused the severest damage to Sri Lanka Freedom Party (SLFP), says SLFP General Secretary MP Dayasiri Jayasekara. He stated this addressing a public meeting held in Kegalle. The SLPP has destroyed the SLFP while it has also helped the victory […]

More >

The Kandyan Convention of March 2nd 1815 is still a legally valid document therefore all Royal Proclamations and instruments of governance starting with the Royal Proclamation of Nov 21st 1818 and all laws enacted thereafter are illegal ? A point of view.

Thursday, March 21st, 2019

Dr.Sudath Gunasekara. (SLAS) Retired Permanent Secretary to Mrs Sirimavo Bandaranayaka and President Senior Citizens Movement Mahanuwara (This is an updated version of an article published on September 20th, 2010 in the Island) 21. March. 2019 To mark the completion of 204 years after signing the Kandyan Convention The Kandyan Convention of 2nd March 1815 was […]

More >

Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress