Archive for October, 2014

රනිල් දිනය්  ද ?

Friday, October 31st, 2014

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න.  ධර්මපාල තුමාටත්   රටෙන්  යන්නට වැඩ කල ඩී  එස් ප්‍රමුඛ  එ  ජා  පයේ  අ  ය සියට 30 -40 රටේ ඉන්නවිට    , සිංහල බෞද්ධ  පුනරුදයක්  ඇති කරමින් සිටි සෝම හාමුදුරුවොත්  නැතිවී ගිය විට   ජාතික වාදී පක් ෂත්  එකතු නොවන විට  බටහිරයෝ දෙමල බෙදුම් වාදීන්ට උදව් කරන විට  රනිල් දිනන්නත් බැරි නැත. ගැටඹේ හිමි ”””ද්‍රෝහියා ”’ […]

More >

Fast food – Pay one price and eat as much as you like, WOW!

Friday, October 31st, 2014

Dr Hector Perera         London Unlike the present day, fast food is everywhere, no waiting to cook, one can get it without delay from so many places or home delivered hot hot in no time. The weather may be rain or shine, you get the meals to the doorstep. Some people say it’s cheap, tasty and […]

More >

මක්කම යන්නේ මක්කටද

Friday, October 31st, 2014

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න ඉස්ලාම් නොවන අ  ය මරා දමා  දෙව්ලොව යන්නට මගක් කොරානයේ තිබියදීත් මුස්ලිම් වරු  මක්කම ගොස් ගලක් ඉඹලා  එන්නට යන්නේ   එසේ මරන්නට තමසිත් කළුගල් මෙන් තද කරගන්නටද .මේ  අයට   එකාරිය කරගන්නට බෞද්ධ මහින්ද ජනපති ආධාර කරනවලු. සිංහලේ   ෂරියා නීති හදන්නට  හකීම් පත් කර ඇත්තෙත් ඒ නිසා විය හැක. මහින්ද චින්තනයේ  බොහෝ අඩුපාඩු ඇතිබව නම් […]

More >

  මේ පත විපත  තේ වත්තේ රැඳී  ඇත

Friday, October 31st, 2014

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න කඳු කඩා වැටී  මහා විශාල විපතක් සිදුවී ඇත. තව ඉදිරියේ දී තවත් මෙවන්  විපත්  සිදුවනු නොඅනුමානය.  සුද්දා අපේ කලේ එළිකර  වාණිජ වගා වැව්වේ  නැත්නම්  අද මේ සුඛෝපභෝගී  යාන වාහන  හා සැපසම්පත්  අපට කොයින්දය් අසන අමන රැ ළට භූ   විද්‍යාඥයින්ගේ  අදහස්  තේරෙන්නේ නැත . බුද්ධියක්  තියා  උගත් කමක්  පවා නැති උන්ට මොන ප්‍රග්නාවක්ද. එහෙත් […]

More >

PART I:  HOW KISSING A BACK STONE IN MEKKA IS NOT IDOL WORSHHIPPING; IT IS SOMTHING ENTITRELY UN-DEFINABLE AND UNMENTIONABLE, LIKE A FOUR LETTER WORD!

Friday, October 31st, 2014

Mahinda Weerasinghe PART I (OF III PARTS) CURIOS AND UNHINGED  ISLAMIC MIND SET! Prophet Muhammad claimed that the black stone was sent down by Allah to give the precise location of where the Kabah was to be built. The Muslim commentators of the connected fairy tale of ‘Adam and Eve’ are of the opinion that; […]

More >

THE BANKRUPT opposition

Friday, October 31st, 2014

Nalin de Silva Only some middle class elements living around Colombo city limits would be thinking of a UNP President next year. They would be imagining various scenarios including an insurgency with the help of the JVP during the period after the first count. The JVP has already begun implementing their plans claiming that the […]

More >

Lockheed Martin scientist on deathbed says aliens are real (VIDEO)

Friday, October 31st, 2014

RT  Aliens, some as old as 200 years, are real and have visited Earth, a former Lockheed Martin senior scientist has claimed. In his final moments, he provided photo evidence” while sharing his personal experiences of UFOs and extraterrestrials. The controversial 33-minute video was made shortly before Boyd Bushman died on August 7, 2014. However, […]

More >

USA deliberately pushes Russia into China’s arms

Friday, October 31st, 2014

Pravda.Ru The United States refused to negotiate with Russia on the deployment of GLONASS navigation system on its territory, Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin said. According to him, there are no negotiations being conducted on the subject. “We made the statement in spring. I offered to initiate talks with the United States to deploy GLONASS […]

More >

This is why the Russians want to tightly regulate foreign NGOs

Friday, October 31st, 2014

Courtesy The Saker How is that for a “watch” of human right? The fact is that western human rights organizations are below contempt. Some are political tools in the hands of the Empire (Human Rights Watch), some are full of western intelligence agents (Medecins Sans Frontieres, OSCE monitors), some are lead by cynical bureaucrats who […]

More >

The UN Investigative Panel must probe TNA-LTTE links

Thursday, October 30th, 2014

Shenali D Waduge The UN Investigative Panel must probe TNA-LTTE links The UN investigative panel was mandated to conduct investigation during the period of the LLRC. That was between 2002 and 2009. The UNHRC has given itself an additional two years. With the LTTE designated as a foreign terrorist organization and following Sri Lanka proscribing […]

More >

Blank forms for Tamils only from the UNHRC to file deceitful war crimes complaints against Sri Lanka

Thursday, October 30th, 2014

Patriots For United Sri Lanka  To all members of the Senate Foreign Relations Committee and the House Foreign Affairs Committee.  We the majority of peace loving people of Sri Lanka appeal to you to not be misled by the deceitful practices, lies and criminal activities that have been the order of the day for the […]

More >

China must lead the Buddhist World

Thursday, October 30th, 2014

by Senaka Weeraratna In as much as two global religions Christianity and Islam are today given leadership by powerful countries based in the West and Middle East respectively, the time has come for the oldest of the three global religions namely Buddhism to be backed by a powerhouse to dispel the widely circulated myth that it […]

More >

Prime Minister Stephen Harper and Hill Shooting

Thursday, October 30th, 2014

Asoka WeerasingheKings Grove Crescent . Gloucester. Ontario . Canada 30 October 2014 The Editor The Hill Times Dear Editor: In your report on the Hill Shooting you say ‘PM Harper vows to fight terrorism after Hill shooting but others urge caution.’  And so do I. If I were Prime Minister Harper, I would be careful to […]

More >

Life Abroad – Part 102 DIPLOMATIC CONTROVERSIES

Thursday, October 30th, 2014

Dr.Tilak Fernando In the 1990s Britain was considered as one of the biggest aid donors to Sri Lanka. However, an unfortunate incident that sparked off in May 1991 managed to stir the hornet’s nest by the then British High Commissioner, David Gladstone CMG (most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George – an order […]

More >

Does Ranil Wickremasinghe really want to lead Sri Lanka?

Wednesday, October 29th, 2014

Shenali D Waduge Let’s stop for a minute and take a step back before imagining how Sri Lanka would be under the stewardship of Ranil Wickremasinghe and just ask ourselves whether Ranil Wickremasinghe actually wants to lead Sri Lanka or does he simply enjoy the fanfare associated with bringing him to power? The question is […]

More >

UNP Leader’s Aspirations To Win Presidency Appears To be A Pipe Dream!

Wednesday, October 29th, 2014

Lankaweb Weekly Editorial October 29th. 2014  While most contestants of such competition dream of winning a Presidency during their lifetime they do so with an unblemished track record and the backing of the majority vote!! This seems hardly likely in the case of the UNP’s Ranil Wickremasinghe as he has disentitled himself to the privilege on […]

More >

Sri Lanka must demand : Investigate the Investigation (UNHRC /UN and its Resolutions must be probed)

Wednesday, October 29th, 2014

Shenali D Waduge With just days for the UNHRC Panel to conclude accepting submissions it has emerged that the UNHRC has been cheating the system by providing UNHRC war crimes forms to only one party and that too clandestinely with links to LTTE-TNA. The shocking discovery immediately takes us back to sample formats appearing on […]

More >

The Bear and Dragon Chronicles – Western Myopia

Wednesday, October 29th, 2014

Eric Kraus Courtesy Russia Insider Carnegie publishes a textbook case of getting the whole thing wrong. Out come the bear’s (and dragon’s) claws, shredding it piece by piece… The attentive reader will have noted an odd transformation in the Western narrative regarding Russia-China relations – the Bear and Dragon story which the current author has been […]

More >

interpreting Buddhism

Wednesday, October 29th, 2014

By Nalin de Silva October 28, 2014, 5:28 pm I thank Mr. Sena Mahwatta for responding on 24th October 2014 to my article on “Knowledge as construction” in The Island on September 10 2014. He says that he needs clarifications on two parts of my article. The first part is on my statement “I must […]

More >

UNITED STATES – SRI LANKA TRADE AND INVESTMENT DIALOGUE

Wednesday, October 29th, 2014

PRESS RELEASE Embassy of Sri Lanka Washington DC Washington DC, October 28: Senior officials of the Governments of the United States and Sri Lanka met recently in Colombo to continue their dialogue on trade and investment issues and for evaluating the progress under the Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) between the two countries. The officials […]

More >

OPEN LETTER TO CHIEF MINISTER-NPC Hon Justice CV Wigneswaran

Tuesday, October 28th, 2014

Kanthar Balanathan, Australia 28th October 2014 Hon Justice CV Wigneswaran Chief Minister, Northern Provincial Council, No 26, Somasundaram Avenue, Chundukuli, Jaffna, Sri Lanka. Dear Chief Minister, ACUITY – UNDERPERFORMANCE, LIMITATION & DRAWBACK, ON TAMIL POLITICIAN’S ACCOMPLISHMENT Introduction I am a SriLankan, and a strong Hindu with clear-cut belief in the Buddhist doctrine. I take the […]

More >

Government to help less affluent Muslims to embark on the pilgrimage to Mecca

Tuesday, October 28th, 2014

The Daily News President Mahinda Rajapaksa yesterday said that he would devise a method that ensures equal opportunities for Muslims when they undertake the pilgrimage to Mecca. There was loud cheering from among the Musim folk present, upon the President’s announcement. While the rich travel to Mecca many times, the less affluent do not get […]

More >

Caught Red-handed: UNHRC blank war crimes forms in the hands of TNA-LTTE

Tuesday, October 28th, 2014

Shenali D Waduge An UN investigation on Sri Lanka has been launched. The world was told that the UN investigation would be a transparent and fair investigation. The modus operandi behind blank UNHRC war crimes given by TNA to LTTE cadres to obtain signatures does not exactly fit into the criterion of transparent or fair […]

More >

Investigation on Sri Lanka.

Tuesday, October 28th, 2014

Dr. Chula Rajapakse MNZM Spokesperson United Sri Lanka Assn. New Zealand To: OHCHR, Investigation on Sri Lanka. Dear Sir I write in response to your call for submissions on   information …on alleged serious violations and abuses of human rights and related crimes allegedly perpetrated   from 21st February 2002 until   15th November  2011 in Sri  Lanka by […]

More >

 එස් ඩබ්ලිව්  ආර්  ඩී   බන්ඩා රනායක  හා මහින්ද රාජ පක්ෂ

Tuesday, October 28th, 2014

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න  1936 දී බණ්ඩාරනායක  සිංහල මහා සභාව  පිහිටුවා රාජ්‍ය මන්ත්‍ර ණ සභා වේ සිටි  58 න්  14 ක් ම .  එහි අදහස් වලට නම්මා ගත්තේය. මේ නිසා ඩී  එස් හා ජේ ආර් . විසින් බන්ඩා … ජාතිවාදියෙක් ලෙස හංවඩු ගසන ලදී.  සිංහලයන්ගේ උරුමය ගැන කතා කිරීම දී එස් ලාට ජාතිවාදයක් වුනේ මේ රොත්ත  පජාතික […]

More >

ගල් අ`ගුරු වංචාවේ ඇත්ත නැත්ත

Tuesday, October 28th, 2014

අපි මොණරවිල ශී්‍ර ලංකාවට ගල් අ`ගුරු ගෙන්වීමේදී සිදුවූවා යැයි කියන දූෂණයක් නිසා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන 1507ක පාඩුවක් වූ බව විදුලිබල ඇමතිනිය පාර්ලිමේන්තුවේදී (23-10-2014) ප්‍රකාශ කළාය. ඒ ගල් අ`ගුරු නොසැපයීම නිසාවෙන්, බාල ගල් අ`ගුරු දහනය කිරීම නිසාවෙන්. ඒ සඳහා වූ අතිරේක බලශක්තිය තෙල් බලාගාර වෙතින් ලබා ගැනීම නිසාවෙන් ආදී ලෙසය. පුත්තලම ගල් අ`ගුරු […]

More >

JHU strategy for presidential election

Monday, October 27th, 2014

By Udaya Gammanpila There is a common belief that the Jathika Hela Urumaya’s (JHU) days with the UPFA have now been numbered. People think that the JHU would quit the UPFA soon after announcement of the presidential election. However, they are confused about options available for the JHU after quitting the UPFA. Hence, let us explore […]

More >

One arrested for collecting signatures on blank UN war crimes complaint forms LTTE trained civilian arrested with six signed forms, brought to Colombo

Monday, October 27th, 2014

By Shamindra Ferdinando  Courtesy Island October 27, 2014, 8:17 pm Acting on information received from the public, the police have arrested a person tasked by the Tamil National Alliance (TNA) to collect signatures on blank ‘UN war crimes complaints forms’ in the Vanni region. A senior security official said that the suspect had undergone compulsory […]

More >

Will Tamils be satisfied even if Eelam is given?

Monday, October 27th, 2014

 Shenali D Waduge    Leaving aside the LTTE and other armed militant role in the terror that unfolded for most of post-independent Sri Lanka, it is no better a time to seriously wonder if Tamils in Sri Lanka or Tamil Diaspora holding foreign passports as well as those vying to hold foreign passports would finally […]

More >

Is Yasmin Sooka biased and prejudiced against Sri Lanka

Monday, October 27th, 2014

Shenali D Waduge Yasmin Sooka was selected by Ban Ki Moon the UN Secretary General as one of his 3 member panel to advise him on the last three months of the conflict in Sri Lanka. That report was released in March 2011. Thereafter, Yasmin Sooka’s name has appeared numerous times associated with a globally […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress