Archive for January 7th, 2015

මේ අවසාන පැ ය කීපයය්

Wednesday, January 7th, 2015

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න දැන් වෙලාව හත්වෙනිදා රෑ  12.30ය් .අටවෙනිදා අළුයමය්  රටේ ඉරණම තීරණය වෙන්නට තව ඇත්තේ පැ ය කීපයය්   වටින් ගොඩින් එලිය වැටී ගෙන එනවිට  අපි දැල්වූ පහනේ  තිරයඑලියට ඇද  දළඹු  කඩා වැටිය අලුත් කර යහමින් තෙලුත් දමා  අඳුර දුරු කරනු පිණිස  ආලෝකය වැඩි කරමුද. නැත්නම්  කටින් පිඹලා පහන නිවා දමමුද? නැවතත් අඳුරේ අතපත ගාන්නට  […]

More >

A Vote for President Mahinda Rajapakse is a vote  for  progress  and a united unitary Sri Lanka.

Wednesday, January 7th, 2015

By Charles.S.Perera I was seated outside the house surfing the internet for latest information enjoying the welcome  warmth of the sun after months of rain, when my neighbour  the teacher  walked in complaining of a headache .  She was looking sad and depressive I proposed  a panadol. She refused and said it is all because […]

More >

Let Sri Lanka Blossom For Stability, Prosperity & Peace -Revisit the recent past Understand foreign conspiracies

Wednesday, January 7th, 2015

Gihan R Waranakulasuriya Keep President Mahinda Rajapaksa For Future generations Revisiting the past This article is to bring you to the recent past of Sri Lanka and analyse the influence of the United States of America (USA) and Britain on the Sri Lankan affairs. Forgetting the past is a common matter for all human beings. With the […]

More >

Vote for President Rajapakse and save our motherland from traitors !

Wednesday, January 7th, 2015

P.Ariyasinghe, Melbourne Today the people of Sri Lanka go to polls to elect a President. President Rajapakse went for elections two years ahead as he had confidence of winning. There is peace in the country and the people are moving about freely from one end of the country to the other because of President Rajapakse. […]

More >

“අනේ බෑ මචං මගෙ ජන්දෙ මහින්දට”

Wednesday, January 7th, 2015

ඇයි මගේ ජන්දේ මහින්දටම දෙන්නේ ? මචං සපෝට් එක කාටද ? මෙදා පොටේ මෛත්‍රීට දියං ආ !” සමහරු මට එහෙම කියනවා . මම දෙන්න තියෙන්නේ එක උත්තරයයි . අනේ බෑ මචං මගෙ ජන්දෙ මහින්දට” ඔන්න ඊට පස්සේ සමහරු හොඳට හුස්ම ඉහළ පහළ අරගෙන මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න පටන්ගන්නවා මහින්දට කඩේ යනවා , කඩේ යනවා කඩේ යනවා […]

More >

Sri Lanka Elections: Rudra Refused The “Secret Agreement” with Basil Rajapakse

Wednesday, January 7th, 2015

Transnational Government of Tamil Eelam’s Prime Minister Visuvanathan Rudrakumaran Clarifies http://world.einnews.com/pr_news/242744758/sri-lanka-elections-rudra-refused-the-secret-agreement-with-basil-rajapakse There is a serious allegation made by the members of the opposition alliance claimed that the secret agreement has signed between the government led by the President Rajapaksa and the Prime Minister of Provisional Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE) while quoting a secret […]

More >

Sinhalese should massively vote to elect President Rajapakse for a third Term!

Wednesday, January 7th, 2015

Ratanapala 7 Jan 2015 The main problem in Sri Lanka politics is not a problem of not discriminating against the minorities, but a problem of the majority  being discriminated and not being given their due place to run the affairs of the nation.  The Sinhalese having divided roughly in the middle between two rival political […]

More >

Compromising National Security and ‘Colonialitis’

Wednesday, January 7th, 2015

By Rohana R. Wasala Courtesy The Island …FUTA executive committee member and ex-FUTA Chief Dr. Nirmal Ranjith Dewasiri emphasized that there was absolutely no basis for a government claim that Maithripala Sirisena’s election would be detrimental to national security. …. (and) … accused Sri Lanka’s former ambassador in Geneva Dr. Dayan Jayatilleke and presidential media spokesman […]

More >

මහින්ද නම්  වන මට  අවසාන වශයෙන්  කීමට ඇත්තේ මෙපමනය්

Wednesday, January 7th, 2015

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න  වසර තිහක් තිස්සේ  මරණ බියෙන් මුසපත්ව  දොට්ට පිලට බහින්න බයේ බැරුව  ගැහෙමින් සිටි  ලංකා වාසීන්ට  බියක් හැකක් නැතිව  ඉන්නට ඉඩ ලබා දුන්නේ මමය් . චන්ද්‍රිකා   ර ටෙන් කොටසක් වසර දහයකට ප්‍රභාකරන්ට  දෙන්නට   සුදානමින් සාම තවලම්  සුදුනේලුම්  වැනි  රට පාවාදෙන  මගෝඩි වැඩවල යෙදෙමින්  බටහිරයන්ගේ හා ඉන්දියානුවන්ගේ  ව්‍යාපෘති රට තුල දියත් කර  රටේ උරුමක්කාරයන් පාවාදෙනවිට  […]

More >

IS THIS THE CHANGE YOU WANT?

Wednesday, January 7th, 2015

Sajith’s Statement on Mr.Prabhakaran How can I stand side by side with Chandrika who is calling the killer of my beloved Father Mr. Prabhakaran? – Sajith Premadasa VIDEO: https://www.facebook.com/video.php?v=338924936302826&set=vb.311724569022863&type=3&theater Common Opposition Who’re They? Former Minister of Science & Technology Champika Ranawaka Reveals Secrets of the Parties in the Common Opposition and links they had with […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress