Archive for May 31st, 2018

“රජය හදන්නේ බැදුම්කර වාර්තාවේ හොඳම කොටස තව අවුරුදු 30ක් අඳුරු ගුහාවක හංගලා තියන්න “ – කීර්ති තෙන්නකෝන් 

Thursday, May 31st, 2018

මාධ්‍ය ඒකකය කැෆේ සංවිධානය වත්මන් රජය බැඳුම්කර වාර්තාවේ හොඳම කොටස  ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව කියන අඳුරු ගුහාවේ අවුරුදු 30කට සඟවා තැබීමට බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රෙය් හා කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා පවසයි. අද (31) පස්වරුවේ ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිටදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මෙසේ පැවැසීය.  බැදුම්කර වාර්තාවේ සී 350 අමුණුම ලෙස […]

More >

Black and White

Thursday, May 31st, 2018

chandrasoma rajapakse  While admiring the zeal  and burning patriotism of your editorial correspondent (Miss Waduge) it must be stated that there is no warrant in science to support her ‘burning’ thesis – that ‘Black People’ are the founders of civilization and ‘progenitors’ of all that is bright and beautiful in our troubled world. The word  […]

More >

100-day programme was the ‘stupidest’ thing done – President

Thursday, May 31st, 2018

By Yusuf Ariff  Courtesy Adaderana President Maithripala Sirisena says that he does not know who prepared the ‘100-Day Programme’ of the Good Governance government, which was unveiled after his election victory on January 8, 2015. He made these controversial comments while delivering a strongly-worded speech during the commemoration event held at the Foundation Institute today (30) to […]

More >

Joint Opposition decides to oppose 20th Amendment

Thursday, May 31st, 2018

By Yusuf Ariff  Courtesy Adaderana The Joint Opposition (JO) decided to oppose the 20th Amendment to the Constitution which has been proposed by the Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), MP Udaya Gammanpila said. The decision was taken during the JO party leaders’ meeting held this evening under the leadership of former President Mahinda Rajapaksa at the latter’s official […]

More >

Gota’s Viyathmaga and Government at standstill

Thursday, May 31st, 2018

By Dr. Nalaka Godahewa Courtesy Ceylon Today American economist and social theorist Thomas Sowell once said, The big divide in this country is not between Democrats and Republicans, or men and women, but between talkers and doers.” When a powerful minister of the Government gets into a panic and issues a press statement criticizing a speech […]

More >

Sri Lanka signs deal $50 million deal for seismic study

Thursday, May 31st, 2018

Courtesy wionews.com Sri Lanka on Wednesday signed an agreement with a subsidiary of US firm Schlumberger for a $50 million seismic study off the country’s east coast to evaluate any prospective oil resources, a senior government official said. Sri Lanka signed the agreement with Eastern Echo DMCC, a subsidiary of Schlumberger, to carry out seismic data […]

More >

China’s free trade talks with Sri Lanka hit major hurdles

Thursday, May 31st, 2018

Courtesy wionews.com Talks between China and Sri Lanka for a free trade agreement have hit major hurdles, mainly because Beijing will not agree to Colombo’s demand for a review of the deal after 10 years, Sri Lanka’s top negotiator said. China has invested billions of dollars building ports and roads and power stations in the […]

More >

Sirisena accuses Ranil of shielding Rajpaksa, others in graft probe

Thursday, May 31st, 2018

Courtesy The Hindu Sri Lankan President suggests that the PM had cut deals” with the former President’s family and was protecting the corrupt. Sri Lankan President Maithripala Sirisena has accused Prime Minister Ranil Wickremesinghe of shielding former strongman Mahinda Rajapaksa, his family and supporters in corruption cases, in a fresh jolt to their ruling coalition. […]

More >

Prez statement shows there’s no Govt. in the country: MR

Thursday, May 31st, 2018

Lahiru Pothmulla Courtesy The Daily Mirror Responding to President Maithripala Sirisena’s statement made at the 76th commemoration of the late Ven. Sobitha Thera, former President Mahinda Rajapaksa said yesterday the statement showed that there is no government in the country today. He expressed these views to journalists at an Iftar ceremony held at his residence in […]

More >

Sobitha Thera didn’t ask common candidate to break banks

Thursday, May 31st, 2018

Ariyaratna Ranabahu Courtesy The Daily Mirror President Maithripala Sirisena said today the late Ven. Maduluwawe Sobitha Thera, who came forward to set up a Government through a common candidate, never asked a common candidate to loot the Central Bank. The President expressed these views at the 76th commemoration of the late Ven. Sobitha Thera held at […]

More >

100-day-programme prepared by MR’s opponents: UNP

Thursday, May 31st, 2018

Yohan Perera Courtesy The Daily Mirror Highways Minister Kabir Hashim said today the 100-day-programme was prepared by those who campaigned against former president Mahinda Rajapaksa in 2014. He told this to the media after the UNP Working Committee meeting held at Sirikotha. The UNP is responsible for the 100-day-programme,” he said in response to a statement […]

More >

President hits out at Law & Order Ministry and IGP (English)

Thursday, May 31st, 2018

 

More >

JO decides to oppose 20A

Thursday, May 31st, 2018

Kelum Bandara Courtesy The Daily Mirror The hierarchy of the joint opposition unanimously decided yesterday to oppose the 20th Amendment to the Constitution proposed by the JVP to abolish the Executive Presidency, an official said. These discussions took place when they met former President Mahinda Rajapaksa. Initially, there were differences of opinion. However, they reached a […]

More >

Fonseka is opposed to abolishing the Executive Presidency at the moment

Thursday, May 31st, 2018

By Charunya Rajakaruna Courtesy Adaderana Under the prevailing political conditions, abolishing the Executive Presidency under the 20th amendment might be harmful to the country, says Minister of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development Field Marshall Sarath Fonseka. He stated this today (31), following an event in Colombo. However, he personally doesn’t agree with abolishing the Executive Presidency […]

More >

Namal requests govt. to intervene to protect children from epidemic in South

Thursday, May 31st, 2018

By Charunya Rajakaruna Courtesy Adaderana MP Namal Rajapaksa requests the government intervene to protect the children from the viral fever in the Southern Province. He stated this as a response to the questions raised by the media, at Hambantota. According to the MP, it is unfair to be asked to go to a private hospital, when a […]

More >

Influenza vaccine cannot be issued the way media says – Rajitha

Thursday, May 31st, 2018

By Yusuf Ariff Courtesy Adaderana Health Minister Dr Rajitha Senaratne says that the Influenza vaccine, which has been proposed to be given to the patients who have fallen victim to the viral fever spreading in the Southern Province, will only be provided to hospital based on the approval of a committee of specialist doctors and the National […]

More >

Lankan President Sirisena’s unusual display of anger

Thursday, May 31st, 2018

Courtesy NewsIn.Asia Colombo, May 31: Feeling politically isolated and badgered by all and sundry for alleged non-performance since he became President of Sri Lanka in January 2015, Maithripala Sirisena has hit out at friend and foe alike in an unusual public display of anger against his detractors,writes P.K.Balachandran in The Citizen.  . Barging into a function […]

More >

14 children die from viral flu in Sri Lanka

Thursday, May 31st, 2018

Courtesy NewsIn.Asia Colombo, May 31 (newsin.asia) – Sri Lanka’s health officials on Thursday said 14 children had died from a viral fever which was spreading in southern Sri Lanka and urged the public to take health safety measures to prevent its spread. Director of the Karapitiya Teaching Hospital, in southern Sri Lanka, Dr. Jayampathi Senanayake […]

More >

China to construct underground pipelines in Colombo to prevent floods

Thursday, May 31st, 2018

Courtesy NewsIn.Asia Colombo, May 30 (newsin.asia) – Sri Lanka and China, on Wednesday signed a contract to construct new underwater sewage and pipelines in capital Colombo to prevent the threat of floods. Sri Lanka’s Megapolis and Western Development Minister, Champika Ranawaka told reporters that his Ministry had signed a contract with China Petroleum Pipeline Engineering […]

More >

Fresh political crisis: Prez lambastes UNP, warns of further revelations

Thursday, May 31st, 2018

Courtesy The Island May 30, 2018, 11:53 pm President Maithripala Sirisena yesterday lambasted the top UNP leadership alleging that he thwarted a despicable attempt to transfer funds from state banks to private banks. Had that move succeeded entire state banking sector would have collapsed, President Sirisena said, recalling how he managed to halt the move […]

More >

‘Cardboard Mahathirs’

Thursday, May 31st, 2018

Editorial Courtesy The Island May 30, 2018, 10:19 pm Minister Duminda Dissanayake has reportedly lamented the failure on the part of the Sirisena-Wickremesinghe government to act the way the newly elected Mahathir Mohamad administration has done in dealing with the corrupt politicians and officials of the previous regime. Dissanayake has praised Prime Minister Mohamad for taking […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress