Author Archive for Dr M D P DISSANAYAKE

“මහින්ද සමග එක්ව ඡන්දය ඉල්ලන්නේ නෑ.. සරමක් ඇදගෙන මට ඒක කරන්න පුළුවන්ද..’- ජනපති මෛත‍්‍රී කියයි…”

Tuesday, November 21st, 2017

ඇම්  ඩී  පී  දිසානායක විසිනි   තාප්ප කණුවෙ තනි කකුලෙන් හිටපු    මට කෝප්ප නැතුව පොල් කට්ටෙන් බීපු    මට ආප්ප කකා මහරජු ගොන් කරපු        මට හෙලුවෙන් වුනත් රජකම කලහැකිය    මට

More >

WHY RESTRICT TELEPHONE CALLS OF ALOYSIUS TO COPE MEMBERS ONLY? IF RAVI K HAD HUNDREDS OF CALLS, TO WHOM RAVI SPOKE IMMEDIATELY AFTER EACH CALL TO GET ORDERS?

Saturday, November 18th, 2017

By M D P DISSANAYAKE The biggest financial scandal in Sri Lanka now known as Bond Scandal” is continuing to expose politicians who were supposed to be guardians of the rule of law.  However, few names so far published are not enough?  What is the reason to restrict the relationships   between Aloysius and his partners […]

More >

LEGAL VALIDITY OF GAZETTE NOTIFICATION CALLING FOR LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS

Thursday, November 2nd, 2017

By M D P DISSANAYAKE There are news reports that the Gazette Notification regarding the arrangements for conducting the long awaited Local Government Elections is to be published very soon.   This is welcoming news, even though the number of members of the local governments have increased by an astronomical 3870 members.   This will allow the […]

More >

SRI LANKAN CRICKET TEAM SHOULD NOT TRAVEL TO PAKISTAN UNLESS RANIL AND MAITHREE TOO TRAVEL TO LAHORE IN THE SAME FLIGHT, TRAVEL IN THE SAME BUS AND STAY AT THE SAME HOTEL WITH THE SRI LANKAN TEAM.

Tuesday, October 17th, 2017

By M D P DISSANAYAKE The final decision of the Sri Lankan Cricket authorities to select an alternative team headed by Kusal Perera to travel to Pakistan to play a T20 match on 29 October, in Lahore  is deplorable. It was in a location  near Lahore the Sri Lankan cricketers were attacked on 3 March […]

More >

SRI LANKA QUALIFIED AS 8TH TEAM FOR ICC WORLD CUP 2019

Wednesday, September 20th, 2017

By M D P DISSANAYAKE It has been a nervous waiting for Sri Lankan cricketing fans to see the initial outcome of England v West Indies matches.   As a result of West Indies seven-wicket defeat against England in the first ODI at Old Trafford, Sri Lanka squeezed into the top 8 teams, viz. Australia, Bangladesh, […]

More >

“Sri Lanka is in danger of not meeting a spot in the top 8 Test Teams, to be able to automatically qualify for the 2019 ODI World Cup”.  Lankaweb on 30 March, 2017. Dayasiri Jayasekera and Sumathipala must get out or be kicked out!

Saturday, September 2nd, 2017

By M D P DISSANAYAKE The heading of this article represent the first sentence of the article ( with an error on my part of the word Test instead of ODI) published in Lankaweb under the heading TISSERA PERERA MUST BE TOSSED OUT OF THE ODI TEAM-NEED A POOL OF ALL ROUNDERS TO ENSURE PLACE […]

More >

UNITED NATIONAL PARTY: FINANCIALLY INSOLVENT FROM 2004 TO 2014. CAME TO POWER WITH LTTE POWER TO MAKE MONEY

Friday, August 11th, 2017

By M D P DISSANAYAKE Towards end of 2013, the United National Party was virtually bankrupt.  Technically speaking, the Party was unable to pay its debts”.   Dwindling membership eroded its coffers.  The Sirikotha  repairs and maintenance were not done, roof leakages, broken toilet facilities, damaged floor tiles, torn curtains, leaking taps, shabby garden, unpaid workers, […]

More >

POLITICAL MONKEYS JUMPING TO COCONUT TREES

Monday, July 31st, 2017

By  M D P DISSANAYAKE Finding coconut pluckers is extremely difficult in Sri Lanka.  Still there are few old folks willing to climb the trees  at a premium price.  These old folks normally start work around 8 am and take a tea break at 10 and start again in 30 minutes and stop working at […]

More >

MODERN DAY SINHALAYA IN SRI LANKA

Wednesday, July 26th, 2017

By M D P DISSANAYAKE Majority of Sinhalese in Sri Lanka in today’s society are quite funny.  If you go through the Media, the impression is that Sri Lanka is almost finished. But lets look at the behaviour of Sinhalese. None of the topics that are being currently debated have  grass root  reaction. Sinhalese  go […]

More >

JOINT OPPOSITION IS ON THE RIGHT TRACK

Sunday, July 23rd, 2017

By M D P DISSANAYAKE I am somewhat disappointed  by the article of Mr Charles C Perera’s article, JO in my view is on the right track of forming next government.  Less said is best.  Remember how Mr Sirisena played the game?  No one suspected his moves, no one tapped his phones, emails, no one […]

More >

MAHA SANGA PLACED LAST NAIL IN THE PROPOSED CONSTITUTION COFFIN- GOOD-BYE DR JAYAMPATHY WICKREMARATHNE

Tuesday, July 4th, 2017

By M D P DISSANAYAKE Sri Lankans celebrated 18 May 2009, with the news that the Tamil Terrorist Velupillai Prabhakaran had been killed.  That was a day we have waited for many years.  The Westerners and the Tamils did not keep quiet, they used local stooges to defeat Prez Mahinda Rajapakse to take the revenge […]

More >

FRESH PORK IN SRI LANKA  – RAUF HAKEEM AND INDONESIAN TRADITIONAL MARKETS-   WHY  9.7% MUSLIMS IN SRI LANKA  CONTROL EATING HABITS OF  90.3% POPULATION

Saturday, July 1st, 2017

By M D P DISSANAYAKE Whether you wish to be a vegetarian or not, is entirely upto the individual.  Muslims close their shops on Fridays during mid day, to attend Mosques.  Muslims open their shops on Poya Days to grab market share of non-muslim businesses. On the question of Fresh Pork, some Muslims were annoyed […]

More >

SRI LANKA – A HEAVEN CONVERTED INTO A HELL IN JUST TWO YEARS- POTENTIAL SECOND SINGAPORE TO BECOME UGANDA – PART 2

Sunday, June 25th, 2017

By M D P DISSANAYAKE GONI BILLO, MOSQUES, CHURCHES, KOVILS INUNDATED-CARGILLS FEAR TO SELL PORK CROW ISLAND BEACH PARK- MODERA WELLA A trip to Modera Wella make you wonder whether you are in the heart of Colombo, Sri Lanka or somewhere in India. The approach roads are despicable.  You find carts carrying king coconuts and […]

More >

SRI LANKA – A HEAVEN CONVERTED INTO A HELL IN JUST TWO YEARS- POTENTIAL SECOND SINGAPORE TO BECOME UGANDA

Friday, June 23rd, 2017

By M D P DISSANAYAKE If you have travelled to Sri Lanka late 2013, you might have thought that after flushing out tamil terrorists, Prez Rajapakse and Dr Gotabaya Rajapakse converted a hell into a almost a heaven.  Not as glorious as Singapore, but admittedly moving towards the flying path with an aggressive plan. If […]

More >

JOB OPPORTUNITY- VACANCY FOR A LEADER IN SRI LANKA

Saturday, June 17th, 2017

By M D P DISSANAYAKE What has happened to Sri Lanka in many ways can be drawn as a parallel to what did happen in Indonesia.  Prez Soeharto developed the nation, cost of living was affordable, religious extremism well managed, retained East Timor in spite of Western push. What was lacking. Though he did lot […]

More >

DO YOU WANT SRI LANKA TO BE LIKE “SINGAPORE?”

Thursday, June 15th, 2017

By M D P DISSANAYAKE A President or Prime Minister need not be an academically qualified Economist. They need to be good listeners, listening to those who have achieved recognized credentials in key areas, including Economics. Some of them in the team may be elected MPs and Professionals without allegiance to Party politics. Starting from […]

More >

INDIANS PRAYING GOD MURUGA, GOD GANESH ETC. FOR SRI LANKA TO LOSE AGAINST PAKISTAN

Friday, June 9th, 2017

By M D P DISSANAYAKE Beating India is great, that is our ultimate opponent.  They underestimated SL prior to  the match. The problem of fitness still persists. Angelow, Asela, Kusal must be back in action in the quarter final against Pakistan on Monday. SL has a remarkable record of coming from behind.  India has a […]

More >

WORLD CUP CRICKET – ROUND 1 – STATISTICS AND FUNNIES-India prayed Bangladesh to win on Mar 21, praying BD to lose on Mar 25!

Friday, June 9th, 2017

By M D P DISSANAYAKE Australia, Sri Lanka, NZ and West Indies have won all 3 preliminary matches in the first round, scoring maximum 6 points each. On the net run rate, SL has come first with 3.493, followed by Australia 3.433, NZ 2.138 and WI 0.764. The two “super-powers” in the Indian sub-continent provided […]

More >

ANGELOW MATHEWS SICK AGAIN-CRICKET FANS ARE SICK OF IT!

Thursday, June 1st, 2017

By M D P DISSANAYAKE It is being reported that Sri Lankan Skipper Angelow Mathews is suffering from a calf injury.  Sports injuries are a common phenomenon, in international arena the players who are not 100 per cent fit had been sidelined for extended periods of time. Sri Lankan cricket rankings are currently rated poor, […]

More >

SRI LANKA MISMANAGED BY AN  INEFFECTIVE LEADERSHIP

Tuesday, May 16th, 2017

BY M D P DISSANAYAKE NO TOILET PAPERS AT SRI LANKA INTERNATIONAL AIRPORT, COLOMBO, INSTEAD A BUCKET OF WATER FOR FOREIGNERS AS WELL. FOREIGN TOURISTS PLEASE BRING YOUR OWN TOILET PAPERS IF COMING TO SRI LANKA. In the history of Sri Lanka there was no instance  since Independence that an incoming government inherited an economy […]

More >

EMBASSY OF SRI LANKA IN ROME – ANTI SINHALA DAYA PELPOLA MUST BE SACKED- A UNP STOOGE DOWNGRADING LEARNING OF SINHALA

Thursday, April 13th, 2017

By M D P DISSANAYAKE There are reports reaching  Colombo that the current top man at the Sri Lankan Embassy in Rome is playing games with his countrymen.  For the past several years, Sinhala Classes have been conducted for the Sinhala children living in Italy.  A representative of the HELADIVA THAKSALAWA”  has gone to the […]

More >

කෙහෙල් කොලෙන් බත් කාලා හායිහූයී

Wednesday, April 12th, 2017

ඇම් ඩී පී දිසානායක අපේ අතිගරැ ජනාධිපතිතුමා සරල දිවියක් ගෙවන ආදර්ශමත් ප‍ර්තිමූර්තියක් යන විරැදාවලියෙන් වර්ණවත් කලේ, හරියටම එතුමා ජනාධිපතිවී සතියක් ඇතුලත ලංකාවට ගෙන්වන ලද අතිඋත්තම ෆැන්සිස් පාප්වහන්සේ විසිනි. “මම ජනාධිපතිවූ පසු සැහැල්ලු අපිස් ජීවිතයක් ගතකරන බවත්, අරලියගහ මංදිරයේ නොව මගේ සාමා‍න්‍ය  ගෙදර ඉන්නා බවත්, වියත් අවියත් හුදී ජනතාවගේ දැනගැනීම සඳහා මගේ හරකබාන වතුපිටි ඇත් අස් […]

More >

OUR POOR EXECUTIVE PRESIDENT HON MAITHREEPALA SIRISENA.   SIMPLE LIFE OF A GREAT PRESIDENT

Wednesday, April 12th, 2017

By M D P DISSANAYAKE When the Holy Pope  Francis visited Sri Lanka, he said the simple habits and unpretentious nature of President Maithripala Sirisena was similar to his life style. When the Holy Pope said ‘President Sirisena is just like me’ I said ‘no you are just like President Sirisena,” Archbishop said. Maithripala Sirisena […]

More >

UPUL THARANGA SHOULD REMAIN AS ODI AND T20 SKIPPER

Thursday, April 6th, 2017

By M D P DISSANAYAKE Both Rangana and Upul were victims of circumstances of Sri Lankan cricket.   Rangana failed to secure  a permanent place in the team as the selectors opted to play one spinner.   Muralitharan dominated the spot for quite a long time whilst Rangana was rested on the bench.  Suddenly the selectors have […]

More >

TISSERA PERERA MUST BE TOSSED OUT OF THE ODI TEAM-NEED A POOL OF ALL ROUNDERS TO ENSURE PLACE IN TOP 8

Thursday, March 30th, 2017

By M D P DISSANAYAKE Sri Lanka is in danger of not meeting a spot in the top 8 Test Teams, to be able to automatically qualify for the 2019 ODI World Cup.  Judging by the current standings and the upcoming matches between now and September  this year ( cut-off date )  the following Test  […]

More >

ILLEGAL REGISTRATION OF TAMILS IN SINHLA DOMINATED ELECTORATES-FRAUDULENT VOTING BY TAMILS IN SINHALA ELECTORATES-WARNING TO JOINT OPPOSITION

Wednesday, March 29th, 2017

By M D P DISSANAYAKE Mr Ranil Wickremasinghe is a wicked politician.  As far as I can remember, the first person who branded him as such was non other than Chandrika.  On 13 July 2002, during her  address to SLFP parlimentarians in Anuradhapura the President Chandrika said: “it was possible that an attempt would be […]

More >

WICKED WICKREMASINGHE

Saturday, March 25th, 2017

BY M D P DISSANAYAKE There are two wicked politicians still prevailing in Sri Lanka.  One is Badrakali Chandrika and the other The Wicked Ranil.   Their long term objective will be to eliminate all Sinhala National Leaders. If any danger takes place for the life of Mr Weerawangsa as a result of ongoing Fasting, the […]

More >

දුෂ්ඨ චික‍්‍රමසින්හ නරුමයා

Friday, March 24th, 2017

ඇම්  ඩී පී  දිසානායක සිරිලක් දේශපාලන භූමිකාවේ සැරිසරන දුෂ්ඨයන් දෙදෙනෙක් වෙති. එකියක් බද‍්‍රකාලී චන්ද‍රිකාය  අනිකා මේආත්මයේදි දරුසැපක් නැති රනිල්‍  ය . සිංහල නායකයින් එක එකා නැතිකරදැමීම මුන්ගේ අරමුණය. කිසියම් හේතුවකින් උපවාසය නිසා වීරවංශ මහතා ගේ ජීවිතයට හානියක් සිදුවුවහොත් රනිල් චන්ද‍රිකාවන් කොක්භඬළා සතුටු වෙනු ඇත . ඔබ තුමා අවශ‍්‍ය අපටය. ඔබතුමා නිභඬ වීම සිංහලයාගේ මළගමේ ආරම්භයය. […]

More >

BLACK LION OF AMPARE SARATH WEERASEKERA – BORALUGODA MAHA KALU SINAHAYA REBORN!

Thursday, March 23rd, 2017

BY  M D P DISSANAYAKE I was in the process of writing about Mr Sarath Weerasekera.  I thank Dr Sudath Gunasekera  for doing it.  I have previously written about SW in my article of ” POLITICAL STRATEGY OF JOINT OPPOSITION IN DISARRAY- MR WITH SLPP, GR WITH WIYATH MAGA”, SARATH WEERASEKERA IN ATHARA-MAGA”.Posted on November […]

More >

DUSIT TANI HOTEL PROJECT Vs HILTON, SHERATON, MANDARIN

Tuesday, March 7th, 2017

By M D P DISSANAYAKE The virtually bankrupt government of Maithreepala, Ranil and Chandrika trio’s new project negotiations include the establishment of  a 5 Star Hotel  and Luxury Apartments  of famous Dusit Tani (famous for what?) in Balapitiya. Dusit Tani  Hotel Group is well known for providing Thai Full Body Massages for all ages of […]

More >

Copyright © 2018 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress