Author Archive for තිස්ස ගුණතිලක

විදර්ශනා සමාධිය තුල නිවන් අවබෝධය (සිත නිවෙන ආකාරය – විතක්ක විචාර සංසිදීම, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතා)

Saturday, December 17th, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  ආත්මීය නොවන, අපට කිසිදා විදිය නොහැකි, භාහිර ලෝකයේ (රූප) ප්‍රතිබිම්භය පංචේන්ද්‍රියන් හරහා ප්‍රසාද වන වේගය සංඥා අභිසංකරනයක් ඇතිකරයි. භාහිරය දෙයක්/යමක් බවට පරිවර්තනය කරන මායාව සිතෙහි ඇතිකරන්නේ මේ සංඥා අභිසංකරනයයි. සිතුවිල්ල තුල මායාවක් සේ දෙයක්/යමක් ඇතිවීම (සක්කාය දිට්ඨිය) ගින්නකි, ඉමහත් ආතතියකි. සංඥාව පෙර මතකය විතක්ක විචාර කරගෙන සංකාරය නැතහොත් අරූපාවචර (නාම) ලෝකය සකස්කරයි. නිවන්මග […]

More >

නිවන

Monday, December 12th, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  අපෙන් ස්වායත්තව (indepedant) ස්වභාව ධර්මයේ ධර්මතාවලට අනුව පවතින, හැසිරෙන භාහිර ලෝකයක් පවති. ආලෝකය, සුළඟ, උශ්ණත්වය, පීඩනය භාහිර ලෝකය හසුරවන සාධකයන්ය. එම භාහිර ලෝකය විඤ්ඤාණය සහිත ජීවින්ගෙන් මෙන්ම විඤ්ඤාණය රහිත වස්තූන්ගෙන්ද සමන්විත රූපවලින් පමනක් සැදුනකි. විඤ්ඤාණය සහිත ජීවීන් (රූපවලින් පමනක්ම සෑදුන) භාහිරය ආත්මීය කරගෙන (දෙයක්/යමක් ලෙස ගෙන එය දකින/විඳින මමෙක් ඇතිකර ගෙන) විඤ්ඤාණ මායාවට […]

More >

වයධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේථ – පිරිනිවන් මඤ්චකයෙහි කල දේශනාව

Sunday, December 4th, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  පන්සාළිස් වසක් සත්වයා සසර සයුරින් ඵතර කරවීමට (උපන්දා සිට මේ මොහොත දක්වා ඵකතු කල ක්ලේෂයන් දුරැකොට දුකින් මිදීම) උත්සාහයක යෙදුන තතාගතයින් වහන්සේ පිරිනිවන් මඤ්චකයෙහි තමන් වහන්සේ සියළු ලෝක සත්වයාට මින්මතු දේශනයක් නොකරන බවත් ඵ්නිසා මෙම අවසන් දේශනාවේ තමන් වහන්සේ කල සියළුම දේශනාවල ක්ෂාරය අඩංගුවිය විය යුතුබවත් දැන සත්වයා දුකින් මිදීමට කලයුතුම දේ පිරිනිවන් […]

More >

බුදුන්වහන්සේ ලොවට දෙසු ප්‍රථම දහමේ ඉතිරිය

Friday, December 2nd, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ පලමු ගාථාව 2022 නොවැම්බර් 28 වනදා ලිපියෙන් අපි සාකච්ඡා කලෙමු. එහි අඩංගුවන දෙවන ගාථාවේ අදහස පැහැදිලි කරගැනීමට අපි අද උත්සාහ කරමු. ඇත්තෙන්ම බුදු දහමේ එන විශේෂිත අවස්තාවක් තතාගතයන් වහන්සේ මෙහිදී අපට හඳුන්වා දෙයි. “එතෙ ඛො, භික්ඛවෙ, උභො අන්තෙ අනුපගම්ම මජ්ඣිමා පටිපදා තථාගතෙන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති’’ එතෙ ඛො […]

More >

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලින් ලොවට දායාදකල නාම රූප පරිච්ඡේදය

Wednesday, November 30th, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  කාමසුඛල්ලිකානුයෝගයත් (සක්කාය දිට්ටිය) අත්තකිලමථානුයෝගයත් (සීලබ්බතයක්වූ සීලයත්) තතාගතයන් වහන්සේ ප්‍රකික්ෂේප කල අතර දුකින් මිදෙන මාර්ගය ලෙස හදුන්වා දුන්නේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව වන ‘නාම රූප පරිච්ඡේදය’යි නැතහොන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් ප්‍රකටවන ‘නාමයෙන් මිදීමයි’ අදටත් සමහර දේශකයන් තමන් පැටලී ඇති ධර්මය අනුන්ටද පැටලවීමේ අපේක්‍ෂාවෙන් තතාගතයන් වහන්සේ දේශනාකල සරල සුන්දර දහම විවිධ දෘශ්ඨීන් වල එල්බ දේශනාකරයි. ඹවුන් ආර්ය […]

More >

බුදුන්වහන්සේ ලොවට දෙසු ප්‍රථම වචන කීපය ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ පලමුවන ගාථාව:

Sunday, November 27th, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  “ද්වෙමෙ, භික්ඛවෙ, අන්තා පබ්බජිතෙන න සෙවිතබ්බා. කතමෙ ද්වෙ? යො චායං කාමෙසු කාමසුඛල්ලිකානුයොගො හීනො ගම්මො පොථුජ්ජනිකො අනරියො අනත්ථසංහිතො, යො චායං අත්තකිලමථානුයොගො” පබ්බජිතෙන – ආර්ය මාර්ගයට  පිවිසෙන තැනැත්තා  න සෙවිතබ්බා  -. ආශ්‍රය නොකල යුතු ද්වෙමෙ අන්තා – අන්ත දෙකකි කාමසුඛල්ලිකානුයොගො යනු ශරීරයට අධික සැප සම්පත් ලබාදීම බවත් අත්තකිලමථානුයොගො යනු ශරීරයට අධික දුක්දීම බවත් සමහර ගිහි […]

More >

Q & A session 2 – භාහිර ලෝකය හා තුන් ලෝකය

Thursday, November 24th, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  Q: බාහිර ලෝකයක් ඇත හෝ නැත යන අන්තවලට මම එකඟ නැත. A: බුද්ධදේශනයේ වැදගත්ම සූත්‍රයක්වන මහාසතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ කායානුපස්සනාවේ මෙසේ සඳහන් වෙයි (කායානුපස්සනාව තුල ඇති ‘පබ්බං 6ම’ රෑපය අරෑපයෙන් (නාමයෙන්) වෙන්කරන ක්‍රම 6 කි) : ‘අජ්ඣත්තං වා කායෙ කායානුපස්සී විහරති,  බහිද්ධා වා කායෙ කායානුපස්සී විහරති,  අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා කායෙ කායානුපස්සී විහරති’ යන්න විමසා බැලීම වටී. […]

More >

සත්‍ය ධර්මයේ විශ්වීය ස්වාභාවය (universality of truth)

Monday, November 21st, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  මෙම ලිපිය ඊයේ (2022 නොවැම්බර් 20වනදා) lankaweb හි පලවූ කාලාම සූත්‍රය තුල ප්‍රකටවන නාම-රෑප පරිච්ඡේදය” සමග සබදී. බුදුන්ගේ දහම ලොවේ සැමට පොදුවේ අදාල විය යුතුය. Universally applicable to all mankind. තතාගතයන් වහන්සේ ලොවේ එක් ජන කොටසක් සදහා පමනක් දේශනා කල දහමක් නැත. ජාති භාෂා ආගම් දේශසීමා ආදියෙන් බෙදී වෙන්වී පවතින ලොවකට පොදුවේ ගැලපෙන […]

More >

භාහිරය අසත්‍යයක් බොරැවක් වන කල රෑප කොයින්ද?

Friday, November 18th, 2022

තිස්ස ගුණතිලක  භාහිරය (ලෝකය) සම්මතයට අයත්ය. එයට ගහකොල සතාසිව්පාවා මෙන්ම විශ්වය හා ස්වාභාවදහමද අයත්වේ. සුලඟ, ආලෝකය, උනුසුම, පීඩනය ආදි ස්වාභාවික සංසිද්ධීන් සියල්ලම සම්මතයේ ඇති භාහිර ලෝකයට අයත්ය. භාහිරය අසත්‍යයක් බොරැවක්බව සමහර දේශකයන් පවසනවිට මේ ස්වාභාව දහමේ සංසිද්ධීන් සියල්ලම අසත්‍යබව ඉන් කියවේ. මෙය සිදුවිය නොහැක්කකි. රහතන්වහන්සේ පිරිනිවන් මඤ්චකයට එළැබෙන තෙක්ම ස්වාභාවදහමේ ක්‍රියාවලියට ලක්වන සම්මත ලෝකයේ වැඩවසයි. […]

More >

Q & A – ධර්මයේ හමුවන භාහිර ලෝකය හා තුන් ලෝකය -කීප දෙනෙක් ඇසූ ප්‍රශ්න හා පිලිතුරැ

Tuesday, November 15th, 2022

තිස්ස ගුණතිලක ධර්මයේ හමුවන භාහිර ලෝකය හා තුන් ලෝකය Q: තතාගත දේශනාව තුලද භාහිර ලෝකයක පැවැත්මක් නැතිබවත් ඵය අසත්‍යයක් බවත් දැක්වේ. A: සූත්‍ර පිටකයේ බොහෝ තැන්හි මේ සම්බන්ධව කියැවේ. ඵ්වා විග්‍රහ වන්නේ ඵක් ඵක් අයගේ දෘෂ්ඨිවලට අනුකූලවයි. ප්‍රථමනිබ්බාන සූත්‍ර දේශනාවේ  අත්ථි, භික්ඛවෙ, තදායතනං, යත්ථ නෙව පථවී, න ආපො, න තෙජො, න වායො,……., නායං ලොකො, න පරලොකො, […]

More >

කොරෝනා හේතුවෙන් මියැදෙන මුස්ලිම් මළසිරුරු වලදැමීමට ඉඩ දීමෙන් කුමක් සිදුවේද?

Tuesday, December 29th, 2020

චන්ද්‍රසේන පණ්ඩිතගේ විසිනි  මුස්ලිම් ජනතාව මේ සමාජයට ආගන්තුක ජන කොට්ඨාශයකි.ජානමය වශයෙන් ගත්කල ඇත්තේ සිංහල-අරාබි සංකලනයකි. එසේ ගත්කල මේ ජන කොට්ඨාශය ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ පමණි. සිරුරක අනන්‍යතාව සලකා බැලීමට හොඳම තෝතැන්න වන්නේ ඒ ශරිරයේ ජානමය ව්‍යහයයි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලිම් ප්‍රජාව තුල ඇති ජානමය ව්‍යහයේ ස්වභාවය 50% තම සිරුර පිලිස්සුවත්, වල දැමුවත් කමක් නැතැයි අනුමත […]

More >

රටපුරා වස බෙදන ලවුඩ්-ස්පීකර් කැරොල් කරත්තය තිස්ස ගුණතිලක

Thursday, November 15th, 2018

තිස්ස ගුණතිලක සිඩ්නි නුවර සිට කුමරි ඹබසර පුදා නෙක ගැහැට වින්දාය මෑ සලෙළුනට රැවටෙමින් සිය රැසිරැ පිදුවාය මෑ ඉසුරැ සඳහා මොවුන් උගසටද තැබුවාය මෑ අසරනව අද මෙසේ මහමගට වැටුනාය මෑ මැගේ නම ලංකාය…….. ජනතා පරමාධිපත්‍ය නැවත ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම ලබන දෙසැම්බර් 07 වනදාට කල්දමා ඇ‌ත. එදිනවත් එය සිදුවේදැයි ජනතාව විමසිල්ලෙන් බලා සිටී. අවුරැදු 70කට වඩා වැඩි […]

More >

මහින්දට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වය නැවත පැවරීමට කාලයයි

Saturday, November 10th, 2018

තිස්ස ගුණතිලක සිඩ්නි නුවර සිට රට ජාතිය විනාශකර තම වර්ගයා පෝෂණය කරමින් සිටි රනිල් ප්‍රමුඛ එජාප නායකත්වයට ‘ඉල්ලපු දේ’ ලැබී ඇ‌ත. ජනපති ව්‍යවස්ථාව මගින් ඔහුට ලැබී ඇ‌ති ප්‍රතිපාදන වලට අනුව, ජනතා හද ගැහෙන රාවය හඳුනාගෙන, රටටම පිලිකාවක්ව වෙමින් තිබූ දැලඹු ගොට්ට (මුන්ට සමනල නාමය කිසිසේත්ම නොගැලපේ) ඉවත්කර මහින්දව අගමැති තනතුරට පත්කර ඉතාම සාමකාමි සශ්‍රීක ශ්‍රී […]

More >

(ලවුඩ්)ස්පීකර් සංදර්ශණ නොහොත්  අනවශ්‍ය බහුතරයකට උඩගෙඩිදීම (Quest for unnecessary majority)

Saturday, November 10th, 2018

තිස්ස ගුණතිලක බහුතරයක් නොපෙන්නුවහොත් ජල්තරයක් දමන බව ගරැතර “ලවුඩ්-ස්පීකර්” තුමා පවසයි. අප රටේ ව්‍යවස්ථාව තුල බහුතරයක් පෙන්වීමේ අවශ්‍යතාවයක් හෝ අද ඒ‌ සදහා අනුමත න්‍යයාය පත්‍රයක් හෝ නැත. රටේ හා ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය හා උන්නතිය පිනිස ජනපතිතුමා ‘තමාට හැගෙන පරිදි’ සුදුස්සෙකු අගමැති ලෙස පත්කරීම ජනතාව එතුමාට ව්‍යවස්ථාවෙන් පවරන ලද රාජකාරියයි. එම පත්වීම කල දින සිට රට කරවීම […]

More >

Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress