Author Archive for C. Wijeyawickrema

නීතියේ ආධිපත්‍යය නමැති සෙප්පඩවිජ්ජාව

Sunday, September 15th, 2019

චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම ලංකාවේ අභියාචනා මහාධිකරණය (ඇපැල් උසාවිය) විසින් හෝමාගම මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියට අපහාස කලාය යන චෝදනාව මත බොදු බල සේනාවේ ඥානසාර හිමියන්ට අවුරුදු 19 ක බරපතල වැඩ සහිත සිර දඬුවමක් (අවුරුදු 6 කින් ගෙවී යන පරිදි) දෙන ලදී. මෙම දඬුවමට විරුද්ධව සුප්‍රීම් උසාවියට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට උන්වහන්සේ විසින් කල ඉල්ලීම, සුප්‍රිම් උසාවියේ නඩුකාරවරුවන් තුන් දෙනකු විසින් […]

More >

Old wine in old bottles-coordinator for Tamil affairs

Sunday, September 1st, 2019

C. Wijeyawickrema A news item that Tissa Vithrana (TV) has been appointed by SLPP as coordinator for Tamil affairs, took my mind back to the days of the majority and minority reports of the infamous APRC chaired by LSSP’s TV. His majority report was signed by members including a husband and wife team! TV even […]

More >

For the education of yahapalana minister Navin Dissanayaka

Thursday, August 15th, 2019

C. Wijeyawickrema When the country is getting ready to get rid of the death-trap and the white elephant called the 13th Amendment, that Rajiv Gandhi forced JRJ to swallow, and the governors are running the show without PCs, Navin Dissanayaka (ND) must be crazy to talk about police and land powers to PCs. This is […]

More >

දෙවෙනි පානදුරා වාදය හා සිංහල බෞද්ද්ධ අන්තවාදය

Saturday, July 20th, 2019

චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම බුද්ද්ධාගම කියන්නේ බොරුවක් ක්‍රිස්තුවර්‍ෂ 1873 දී සිදුවුන පානදුරා මහා වාදය සුද්දන්ගේ ආශිර්‍වාදය ඇතිව ඒ කාලයේ සිටි සිංහල ක්‍රිස්තියානීන් විසින් බුද්ද්ධාගමට හා හාමුදුරුවරුන්ට (බුද්ද්ධ ශාසනයට) දිගින් දිගටම අපහාස කරමින් හා අභියෝගකරමින් කරගෙන ගිය ඉල්ලාගෙන කෑමක ඓතිහාසික අවසානයක් විය. 1818 හා 1848 උඩරට සිංහල සමූල ඝාතනවල පසුබිම යටතේ, එවකට පැවති වාතාවරණය සුද්දන්ට කත් ඇද්ද, ඔබේසේකර-ද […]

More >

රාජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක පිරිමි ගොන් නාම්බෙක්ද?

Friday, July 19th, 2019

චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම රාජ්‍ය ඇමතිකමක්ද දී රනිල් විසින් රන්ජන්ව නඩත්තු කරන්නේ, ඇමෙරිකන් තානාපති නෝනා ඔහු සමඟ සෙල්ෆි ගහන්නේ, බළල් අතක් වශයෙන් ඔහුගෙන් ලබාගත හැකි ප්‍රයෝජන නිසාය. කලින් සිටි තානාපති නෝනා මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමියන්ට දුන් ලණුව භාර දීමට තරම් දඹර අමිල හිමිට රටේ තැනක් නැත. එසේ නොහැකිවිට කලහැකි හොඳම ඉත්තා ලෙස රනිල්-මංගලලා රන්ජන්ගේ සවුත්තු කට පාවිච්චිකරමින් සිටී. […]

More >

“මොහම්ඩ් රජිතා” යන නමට මා කැමතියි-රජිතා බොස්ටන් වලදී කියයි

Tuesday, April 23rd, 2019

චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම

More >

DBS Jeyaraj’s third idea

Thursday, February 28th, 2019

 C. Wijeyawickrema (A respected journalist, DBS Jeyaraj, operating from Canada, makes suggestions from time to time on how to solve the ‘Tamil issue’ in Sri Lanka. Jeyaraj presents himself as a Tamil Moderate. If you just take R Premadasa’s (and now Ranil W’s) servant cum master Paskaralingam as a test case, no sane person could […]

More >

Brother Charles & governor Raghavan

Tuesday, February 26th, 2019

C. Wijeyawickrema, LL.B., Ph.D. Tambiah got his 1992 book banned in Sri Lanka because of this cover page. By using this picture of a socially active Buddhist monk, Tambiah insulted the 2500-year robe-based Buddhist civilizational foundation in the island. The monk was a freedom fighter against the semi- dictatorial regimes of JR Jayawardena and R […]

More >

Why is this sudden concern for BBS leader?

Friday, February 22nd, 2019

 C. Wijeyawickrema Ravi Karunanayaka, Mano Ganeshan and Asad Sally, three non-Buddhists, went to see Galagodaatte Gnanasara Thero in the prison hospital, and the dialogue ensued as reported by websites was as follows: Monk: I was sent to jail for 19 years on false charges. If you see the Video tape recording of what happened between […]

More >

Six lawyers and a monk: importance of impotence

Tuesday, January 22nd, 2019

C.Wijeyawickrema, LL.B., Ph.D. Introduction [six lawyers= AG/DSG+2 AC judges +Magistrate+ Senior St. Co.+ private attorney monk= Ven. Galabodaatte Gnanasaara] Inspire public trust and confidence” Nobody disputes the motto of the Supreme Court (SC) and the Court of Appeal (CA) copied above, which is applicable universally to any court of law in the world. The question, […]

More >

Six lawyers and a monk: importance of impotence

Thursday, December 13th, 2018

C. Wijeyawickrema, LL.B., Ph.D. Introduction [six lawyers= AG/DSG+2 AC judges +Magistrate+ Senior St. Co.+ private attorney monk= Ven. Galabodaatte Gnanasaara] Inspire public trust and confidence” Nobody disputes the motto of the Supreme Court (SC) and the Court of Appeal (CA) copied above, which is applicable universally to any court of law in the world. The […]

More >

19-A and balkanization plan

Friday, December 7th, 2018

C. Wijeyawickrema, LL.B., Ph.D. 19-A, passed on April 28, 2015 was the last step of a series of strategic cheating of people before the final act to balkanize Sri Lanka, murder by a legal pen. Unfortunately, only one MP out of 224, Rear Admiral Sarath Weerasekara (Ampara District), realized this impending danger, and voted against […]

More >

“Why doesn’t the Government arrest Ranil immediately on the findings of the Bond Commission Report and the following crimes he has committed against the State? Part II

Sunday, December 2nd, 2018

GIGO: garbage in -> garbage out -> = 19th Amendment -C. Wijeyawickrema, LL.B., Ph. D. A Judge is no saint. Underneath the black cloak is a human being of flesh and blood, a subjective mind filled with prejudices, perceptions, feelings and passion, struggling to project image of a fountain of logical objectivity.” Law is an […]

More >

GIGO: garbage in à garbage out à = 19th Amendment

Friday, November 30th, 2018

C. Wijeyawickrema, LL.B., Ph. D. A Judge is no saint. Underneath the black cloak is a human being of flesh and blood, a subjective mind filled with prejudices, perceptions, feelings and passion, struggling to project image of a fountain of logical objectivity.” Law is an instrument of social control in the hands of a ruling […]

More >

Buddhist bomb explodes in yahapalana prison – I

Saturday, November 10th, 2018

C. Wijeyawickrema, LL.B., Ph.D. Forces of evil – 1956 vs. 2018 Buddhist pig and pork The disposal of PM RanilW on Oct 26th becomes more meaningful when we examine the history of Sri Lanka as a [hi]story of a clash between rulers (white and black-white) and the temple (Sinhala Buddhists). The craving to make Sinhale […]

More >

Paskaralingam, Charith & Malik

Friday, October 5th, 2018

C.Wijeyawickrema Yesterday, I saw a news item on how the trio above is running the liberalizing economic plan in Sri Lanka. I received about a year ago an email detailing how R Paskaralingam ran the finance ministry in Sri Lanka under R Premadasa and ruined the country. After RP was murdered, Paskaralingam fled the country, […]

More >

I accept, but I do not agree!

Wednesday, September 26th, 2018

C. Wijeyawickrema, LL.B., Ph.D. Balu Theendu! The difference between S. B. Dissanayaka and Albert Gore, who won the US Presidential election by popular vote, but denied it by the US Supreme Court is that Al Gore did not use the words Balu Theendu to express his resent to the court’s deliberate and politically bias decision. […]

More >

A checklist on Sinhala political cats (හොර බළල්ලු)

Monday, September 10th, 2018

C. Wijeyawickrema, LL.B., Ph.D. (This is an essay written by me after MaithripalaS won the EP election. I found it printed in the Sinhala.net (Feb 25, 2015). It becomes relevant again with Dr. Anuruddha Padeniya’s plan to develop a directory” of traitors in (of) Sri Lanka. His idea generated lot of anger from NGO and […]

More >

Rahul Gandhi is not a Mahathma Gandhi

Friday, August 24th, 2018

C. Wijeyawickrema Rahul Gandhi (RG), the new president of the Indian Congress party wants to be the next Indian PM. That is why he thinks he could try to act like a new Indian Mahathma Gandhi, who was not his relative. RG says, when he saw the dead body of Prabakaran at Nandikadal, he felt […]

More >

Putin, Dayan and 115 jealous black-whites

Sunday, August 12th, 2018

C. Wijeyawickrema, LL.B., Ph.D. …. there is a Sinhala ultra-right cultural and civilizational [suicidal] zone”   Dayan Jayatilleka, Colombo Telegraph, August 8, 2018 Why should anyone object to DayanJ (DJ) leaving SL as ambassador to Russia? He had been a 13-A plus man from the days of Vartharaja Perumal. He misled MahindR, and there is nothing new […]

More >

Why Dayan Jayatilleka is promoting Dinesh Gunawardena?

Monday, July 23rd, 2018

C. Wijeyawickrema When Mahendran crook was replaced by Coomarswamy as the CB governor politicians such as Vasudeva, Gammanpila, DEW Gunasekara or Dinesh praised the selection, not thinking for a moment that the best choice should have been an officer currently serving in the CB itself. This reflects the shades of black-whiteness that exist in these […]

More >

Reconciliation & balkanization in Sri Lanka

Sunday, March 11th, 2018

C. Wijeyawickrema 1.International king makers There are universal truths. The sun rises from the east is an example. Reconciliation cannot cohabit with balkanization is also a universal truth. If reconciliation is undertaken to create a unitary or a united country, the balkanization plan by RanilW-Mrs. Chandrika-MaithripalaS trio using hardcore Marxists Jayampathy W and Lal Wijenayaka […]

More >

Second chance to escape from the separatist grip 

Monday, February 19th, 2018

C.Wijeyawickrema, LL.B., Ph.D. Talking once with a miner I asked him when the housing shortage first became acute in his district; he answered, when we were told about it,” meaning that till recently people’s standards were so low that they took almost any degree of overcrowding for granted. George Orwell, The Road to Wigan Pier […]

More >

Prime Minister Ranil’s colonial mentality

Sunday, November 5th, 2017

C. Wijeyawickrema Sri Lankans know Ranil is a black-white. From time to time he discloses this. He once wanted to invite Portuguese PM to come to Colombo to commemorate 500 years of Portuguese arrival. He is a vice president of some Asian Christian democratic union. But his recent statement that a president of Sri Lanka […]

More >

Prevention of Sinhala Black-whites’ plan to Balkanize Sri Lanka

Sunday, October 22nd, 2017

C. Wijeyawickrema  Introduction Sri Lanka’s recent history could be examined from several new (not Euro-centric) perspectives. Previously, I tried to explain it as a clash between the white/black-white rulers versus the Buddhist temple. After observing the short history of a silent (behind the scene) Jayampathy in I997 to a boisterous Jayampathy in 2017, now I […]

More >

‘This (13-A) war is not winnable’

Sunday, October 8th, 2017

C.Wijeyawikrema Buddhist war – I This war is not winnable” black-whites’ theory lasted for over 30 years. Supporters of it marched in Colombo streets, with lotus flowers in hand, demoralizing soldiers will. According to Erick Solheim, Gotabhaya Rajapaksa was the only top-level person in the government to say, this war is winnable.” Yes, there was […]

More >

Sri Lanka: black-white rule and the temple

Sunday, September 24th, 2017

C.  Wijeyawickrema Black-whites vs. Monks If we examine the history of Sri Lanka as a history of a clash between the black-white ruling class and the temple, it is not difficult to understand and explain why the country is in a big mess today. The mismanagement is complete and total from any angle one looks […]

More >

ධර්මිෂ්ඨ විප්ලවය-සුද්දගෙ නීතිය අපට එපා -ගලගොඩ‌අත්තේ ඥානසාර හිමි (හෝමාගම උසාවිය, 2016 ජනවාරි 25) 

Sunday, August 27th, 2017

චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම, අබුද්දස්ස කාලය උසාවිය නිහඬයි යන වාර්‌තා චිත්‍රපටියෙන් පෙන්වන්නේ මහව උසාවියේ නිතීඥයින්, පොලිසිය, නීතිපති දෙපාර්‍තමේන්තුව, අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හා රටේ අධිකරණ ඇමති යන පාර්‌ශව සියල්ලම වෙන වෙනම හා එකතුව, මහව මහේස්ත්‍රාත්‌වරයා විසින් ක්‍රමාණුකූලව සිදුකල ස්ත්‍රී දූෂණ දෙකක් යට ගැසූ අන්දමය. එසේනම් උසාවිය තුල හයියෙන් ඈනුමක් ඇරියත් දඬුවම් කරනවා නේද යයි කියමින්, ඥානසාර […]

More >

අස්ගිරි විප්ලවය

Sunday, July 30th, 2017

චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම, LL.B., Ph.D.  තලගොයි හා කබරගොයි ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයාගේ හෙංචයියෙක් විසින් ජනාධිපතිගේ එක්තරා දේශපාලන රැස්වීමකට නාවොත් උස්සනවා යයි කල තර්‍ජනයට බියෙන් ඊට සහභාගීවු හාමුදුරුනමක් මෑතකදී ඇමෙරිකාවේ ඔස්ටින් නගරයේදී මට හමුවිය.  මේවා සමහරවිට ජනාධිපති පුද්ගලිකව නොදැන සිදුවූ දේ විය හැකිය. මරණ තර්‍ජනකර හෝ මෙසේ ගම් පලාත්‌වල හාමුදුරුවරුන් එකතුකරන්නට හේතුව කුමක්ද? 2015 ට පෙර දිනක එවකට ඇමෙරිකන් […]

More >

Jathika Hela Urumaya and the Anti-Mahavamsa Movement in Sri Lanka -Part-II

Sunday, July 23rd, 2017

C. Wijeyawickrema, LL.B., Ph.D. (This essay was written 13 years ago, in support of the JHU when it was formed. Because of the failure of JHU to deliver what the late Ven. Soma envisaged, BBS came to agitate on behalf of disillusioned masses. After the Asgiriya Declaration on June 20, 2017 and the notice given […]

More >

Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress